Bingxin Bai

发布者:免疫所发布时间:2019-11-15浏览次数:10

  Bingxin Bai
Technician
Laboratory:
 Lab of Antibody Engineering
Research Interest: Current project
E-mail: baibx@@shanghaitech.edu.cn
 Biography:
B.A Pharmacy, Shenyang Pharmaceutical University, Shenyang, 2010
M.S Chinese Materia Medica, Shanghai University of T.C.M, Shanghai, 2014

Representative Publications:
Shijun He, Zemin Lin, Yanwei Wu, Bingxin Bai, Xiaoqian Yang, Peilan He, Fenghua Zhu, Wei Tang and Jianping Zuo. Therapeutic effects of DZ2002, a reversible SAHH inhibitor, on lupus-prone NZB×NZW F1 mice via interference with TLR-mediated APC response. Acta Pharmacologica Sinica (2014) 35: 219–229