Jun Li, Ph.D.

publisher:冯明静publishTime:2021-06-22Views:151

  Jun Li Ph.D. 

Principal Investigator

Shanghai Institute for Advanced Immunochemical Studies (SIAIS)

Associate Professor

School of Life Science and Technology (SLST)

Email  lijun1@@shanghaitech.edu.cn

Biography

2021.2-present, Principal Investigator, Shanghai Institute for Advanced Immunochemical Studies (SIAIS), Associate Professor, School of Life Science and Technology (SLST), ShanghaiTech University

2018.8-2021.1, Research Associate Professor, Shanghai Institute for Advanced Immunochemical Studies (SIAIS), ShanghaiTech University

2016.7-2018.7, Assistant Research Fellow, Shanghai Institute of Biochemistry and Cell Biology, Chinese Academy of Sciences

2013.8-2016.7, Assistant Research Fellow, Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences

2008.9-2013.7, Ph.D., Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences

2004.9-2008.7, B.S., Zhejiang University

Research Interests

Structural biology of pathogens, membrane protein studies, drug design

Selected Publications

  1. Zhang, Lu*; Zhao, Yao*; Gao, Yan; Wu, Lijie; Gao, Ruogu; Zhang, Qi; Wang, Yinan; Wu, Chengyao; Wu, Fangyu; Gurcha, Sudagar S.; Veerapen, Natacha; Batt, Sarah M.; Zhao, Wei; Qin, Ling; Yang, Xiuna; Wang, Manfu; Zhu, Yan; Zhang, Bing; Bi, Lijun; Zhang, Xian'en; Yang, Haitao; Guddat, Luke W.; Xu, Wenqing; Wang, Quan#; Li, Jun#; Besra, Gurdyal S.#; Rao, Zihe#.Structures of cell wall arabinosyltransferases with the anti-tuberculosis drug ethambutol.SCIENCE. 12 Jun 2020. 368(6496):1211.

  2. Zhang, Bing*; Li, Jun#*; Yang, Xiaolin; Wu, Lijie; Zhang, Jia; Yang, Yang; Zhao, Yao; Zhang, Lu; Yang, Xiuna; Yang, Xiaobao; Cheng, Xi; Liu, Zhijie; Jiang, Biao; Jiang, Hualiang; Guddat, Luke W.; Yang, Haitao#; Rao, Zihe#.Crystal Structures of Membrane Transporter MmpL3, an Anti-TB Drug Target.CELL. 24 Jan 2019. 176(3):636-+.

  3. Gong, Hongri*; Li, Jun*; Xu, Ao*; Tang, Yanting; Ji, Wenxin; Gao, Ruogu; Wang, Shuhui; Yu, Lu; Tian, Changlin; Li, Jingwen; Yen, Hsin-Yung; Lam, Sin Man; Shui, Guanghou; Yang, Xiuna; Sun, Yuna; Li, Xuemei; Jia, Minze; Yang, Cheng; Jiang, Biao; Lou, Zhiyong; Robinson, Carol V.; Wong, Luet-Lok; Guddat, Luke W.; Sun, Fei#; Wang, Quan#; Rao, Zihe#.An electron transfer path connects subunits of a mycobacterial respiratory supercomplex.SCIENCE. 30 Nov 2018. 362(6418):1020-+.

  4. Wang, Lin*; Wu, Juehui*; Li, Jun*; Yang, Hua; Tang, Tianqi; Liang, Haijiao; Zuo, Mianyong; Wang, Jie; Liu, Haipeng; Liu, Feng; Chen, Jianxia; Liu, Zhonghua; Wang, Yang; Peng, Cheng; Wu, Xiangyang; Zheng, Ruijuan; Huang, Xiaochen; Ran, Yajun; Rao, Zihe#; Ge, Baoxue#.Host-mediated ubiquitination of a mycobacterial protein suppresses immunity.NATURE. 30 Jan 2020. 577(7792):682-+.

  5. Gao, Yan*; Yan, Liming*; Huang, Yucen*; Liu, Fengjiang*; Zhao, Yao; Cao, Lin; Wang, Tao; Sun, Qianqian; Ming, Zhenhua; Zhang, Lianqi; Ge, Ji; Zheng, Litao; Zhang, Ying; Wang, Haofeng; Zhu, Yan; Zhu, Chen; Hu, Tianyu; Hua, Tian; Zhang, Bing; Yang, Xiuna; Li, Jun; Yang, Haitao; Liu, Zhijie; Xu, Wenqing; Guddat, Luke W.; Wang, Quan#; Lou, Zhiyong#; Rao, Zihe#.Structure of the RNA-dependent RNA polymerase from COVID-19 virus.SCIENCE. 15 May 2020. 368(6492):779-+.

  6. Wang, Manfu*; Guo, Xiangyang*; Yang, Xiuna; Zhang, Bing; Ren, Jie; Liu, Aijun; Ran, Yajun; Yan, Bing; Chen, Fang; Guddat, Luke W.; Hu, Junjie#; Li, Jun#; Rao, Zihe.Mycobacterial dynamin-like protein IniA mediates membrane fission.NATURE COMMUNICATIONS. 29 Aug 2019.10.

  7. Wang, Shuhui*; Zhou, Kaixuan; Yang, Xiaolin; Zhang, Bing; Zhao, Yao; Xiao, Yu; Yang, Xiuna; Yang, Haitao; Guddat, Luke W.; Li, Jun#; Rao, Zihe#.Structural insights into substrate recognition by the type VII secretion system.PROTEIN & CELL. 23 Nov 2019.

  8. Zhang, Lu*; Zhao, Yao*; Gao, Ruogu*; Li, Jun; Yang, Xiuna; Gao, Yan; Zhao, Wei; Gurcha, Sudagar S.; Veerapen, Natacha; Batt, Sarah M.; Besra, Kajelle Kaur; Xu, Wenqing; Bi, Lijun; Zhang, Xian'en; Guddat, Luke W.; Yang, Haitao; Wang, Quan#; Besra, Gurdyal S.#; Rao, Zihe#.Cryo-EM snapshots of mycobacterial arabinosyltransferase complex EmbB(2)-AcpM(2). PROTEIN & CELL. 03 May 2020. 11(7):505-517.