Shengdi Chen M.D. Ph.D.

Distinguished Adjunct Professor 
Principal Investigator

Email:  chenshd@@shanghaitech.edu.cn; chensd@@rjh.com.cn

Publications

  1. Huang M*, Chen S#. DJ-1 in neurodegenerative diseases: pathogenesis and clinical application. Prog Neurobiol. 2021 Jun 23:102114.

  2. Qian Y*, Yang X*, Xu S, Huang P, Li B, Du J, He Y, Su B, Xu LM, Wang L, Huang R, Chen S#, Xiao Q#. Gut metagenomics-derived genes as potential biomarkers of Parkinson's disease. Brain. 2020 Aug 1;143(8):2474-2489.

  3. Yi Liu*, Xiaopin Ma, Hisashi Fujioka, Jun Liu, Shengdi Chen#, Xiongwei Zhu#. DJ-1 regulates the integrity and function of ER-mitochondria association through interaction with IP3R3-Grp75-VDAC1. Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 Dec 10;116(50):25322-25328.

  4. Binyin Li*, Yixi He*, Jianfang Ma, Pei Huang, Juanjuan Du, Li Cao, Yan Wang, Qin Xiao, Huidong Tang#, Shengdi Chen#. Mild cognitive impairment has similar alterations as Alzheimer's disease in gut microbiota. Alzheimers Dement. 2019 Oct;15(10):1357-1366. doi: 10.1016/j.jalz.2019.07.002. Epub 2019 Aug 18. PMID: 31434623.

  5. Shi-Shuang Cui*, Juan-Juan Du, Shi-Hua Liu, Jie Meng, Yi-Qi Lin, Gen Li, Yi-Xi He, Ping-Chen Zhang, Shengdi Chen#, Gang Wang#. Serum soluble lymphocyte activation gene-3 as a diagnostic biomarker in Parkinson's disease: A pilot multicenter study. Mov Disord. 2019 Jan;34(1):138-141.

  6. Wang H*, Liu X, Chen S#, Ye K#. Spatiotemporal activation of the C/EBPβ/δ-secretase axis regulates the pathogenesis of Alzheimer's disease. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Dec 26;115(52):E12427-E12434.

  7. Hai-Yan Zhou*, Pei Huang*, Qian Sun, Juan-Juan Du, Shi-Shuang Cui, Yun-Yun Hu, Wei-Wei Zhan, Ying Wang, Qin Xiao, Jun Liu, Yu-Yan Tan#, Sheng-Di Chen#. The role of substantia nigra sonography in the differentiation of Parkinson's disease and multiple system atrophy. Transl Neurodegener. 2018 Jul 23;7:15.

  8. Huang P*, Tan YY*, Liu DQ, Herzallah MM, Lapidow E, Wang Y, Zang YF, Gluck MA, Chen SD#. Motor-symptom laterality affects acquisition in Parkinson's disease: A cognitive and functional magnetic resonance imaging study. Mov Disord. 2017;32(7):1047-1055.

  9. Xu Z*, Jiang H, Zhong P, Yan Z,Chen S# and Feng J#. Direct conversion of human fibroblasts to induced serotonergicneurons. Mol Psychiatry 2016,21:62-70

  10. Huang XJ*, Wang T*, Wang JL*, Liu XL, Che XQ, Li J, Mao X, Zhang M, Bi GH, Wu L, Zhang Y, Wang JY, Shen JY, Tang BS#, Cao L#, Chen SD#. Paroxysmal kinesigenic dyskinesia Clinical and genetic analyses of 110 patients [J]. Neurology, 2015: 85(18):1546-53