2021

1. A Novel AKR1C3   Specific Prodrug TH3424 With Potent Antitumor Activity in Liver Cancer. He,   Ping(1,2);Wang, Chunnian(3);Wang, Yanlan(1,2);Wang, Caiyan(4);Zhou,   Changhua(1,2);Cao, Donglin(5);Li, Jiang(6);Bushnell, David A.(7);Li,   Qing(1,2);Kornberg, Roger D.(2,7);Xie, Wei(2,8);Wang, Zhong(1,2). 2021-07.   CLINICAL PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS10.1002/cpt.2171·

2. A Peptide Binder of E3 Ligase Adaptor   SPOP Disrupts Oncogenic SPOP-Protein Interactions in Kidney Cancer Cells.   Wang, Zhen(1,2);Zhang, Hao(2,3);Chen, Baoen(2);Ouyang, Sisheng(2);Zheng,   Tong(2);Zhou, Ran(2,3);Dong, Ze(2);Huang, Yue(2,4);Zhang, Tao(2);Jiang,   Hualiang(2,3,4,5);Gan, Jianhua(6);Luo, Cheng(1,2,3,4);Yang,   Cai-Guang(1,2,3,4). 2021-02. CHINESE JOURNAL OF   CHEMISTRY10.1002/cjoc.202000462

3. Active Learning for Drug Design: A Case   Study on the Plasma Exposure of Orally Administered Drugs. Ding,   Xiaoyu(1,2);Cui, Rongrong(3);Yu, Jie(1,2);Liu, Tiantian(1,2);Zhu,   Tingfei(1,2);Wang, Dingyan(1,2);Chang, Jie(3);Fan, Zisheng(3);Liu,   Xiaomeng(1,2);Chen, Kaixian(1,2,3);Jiang, Hualiang(1,2,3,4);Li,   Xutong(1,2);Luo, Xiaomin(1,2);Zheng, Mingyue(1,2,3). 2021-11-25. JOURNAL OF   MEDICINAL CHEMISTRY10.1021/acs.jmedchem.1c01683

4. Antivirals with common targets against   highly pathogenic viruses. Lu Lu;Su Shan;Yang Haitao;Jiang Shibo. 2021-03-18.   CELL10.1016/j.cell.2021.02.013

5. Architecture of the mycobacterial   succinate dehydrogenase with a membrane-embedded Rieske FeS cluster. Zhou,   Xiaoting;Gao, Yan;Wang, Weiwei;Yang, Xiaolin;Yang, Xiuna;Liu, Fengjiang;Tang,   Yanting;Lam, Sin Man;Shui, Guanghou;Yu, Lu;Tian, Changlin;Guddat, Luke   W.;Wang, Quan;Rao, Zihe;Gong, Hongri. 2021-04-05. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL   ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA10.1073/pnas.2022308118

6. Astrocytic IP(3)Rs: Beyond IP(3)R2.   Sherwood, Mark W.(1);Arizono, Misa(2);Panatier, Aude(1);Mikoshiba,   Katsuhiko(3,4,5);Oliet, Stephane H. R.(1). 2021-07-30. FRONTIERS IN CELLULAR   NEUROSCIENCE10.3389/fncel.2021.695817

7. Astrocytic STAT3 activation and chronic   itch require IP3R1/TRPC-dependent Ca21 signals in mice. Shiratori-Hayashi,   Miho(1);Yamaguchi, Chiharu(1);Eguchi, Kazushi(1);Shiraishi, Yuto(1);Kohno,   Keita(1);Mikoshiba, Katsuhiko(4,5,6);Inoue, Kazuhide(2);Nishida,   Motohiro(3,7,8);Tsuda, Makoto(1). 2021-04. JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL   IMMUNOLOGY10.1016/j.jaci.2020.06.039

8. Bcl-xL acts as an inhibitor of IP3R   channels, thereby antagonizing Ca2+-driven apoptosis. Rosa,   Nicolas(1,2);Ivanova, Hristina(1,2);Wagner, Larry E.(3);Kale, Justin(4);La   Rovere, Rita(1,2);Welkenhuyzen, Kirsten(1,2);Louros, Nikolaos(5,6);Karamanou,   Spyridoula(7);Shabardina, Victoria(8);Lemmens, Irma(9,10);Vandermarliere,   Elien(11);Hamada, Kozo(12);Ando, Hideaki(13);Rousseau,   Frederic(5,6);Schymkowitz, Joost(5,6);Tavernier, Jan(9,10);Mikoshiba,   Katsuhiko(12,14);Economou, Anastassios(7);Andrews, David W.(4);Parys, Jan   B.(1,2);Yule, David, I(3);Bultynck, Geert(1,2). 2021. CELL DEATH AND   DIFFERENTIATION10.1038/s41418-021-00894-w

9. Both IRBIT and long-IRBIT bind to and   coordinately regulate Cl-/HCO3- exchanger AE2 activity through modulating the   lysosomal degradation of AE2. Itoh, Ryo(1);Hatano, Naoya(2);Murakami,   Momoko(1);Mitsumori, Kosuke(1);Kawasaki, Satoko(1);Wakagi, Tomoka(1);Kanzaki,   Yoshino(1);Kojima, Hiroyuki(1);Kawaai, Katsuhiro(3);Mikoshiba,   Katsuhiko(4);Hamada, Koichi(1);Mizutani, Akihiro(1). 2021-03-16. SCIENTIFIC   REPORTS10.1038/s41598-021-85499-6

10. Characterization of a New Impurity in   Metaraminol Bitartrate for Injec-tion by 2D HPLC-Q/TOF-MS, Chemical Synthesis   and NMR. Luo, Wenyan(1,2);Zhang, Hanzhi(2);Sun, Ning(3);Qin, Feng(2,4,5);Liu,   Hao(2). 2021. CURRENT PHARMACEUTICAL ANALYSIS10.2174/1573412917999201102211507

11. Circulating miR-221/222 reduces CD4(+) T   cells by inhibiting CD4 expression in colorectal cancer. Hu, Jiajia(1);Zhang,   Jiawei(2);Yu, Meng(3);Liu, Zukai(2);Zou, Yan(2);Hong, Liwen(4);Zhang,   Tianyu(4);Sun, Jing(5);Zheng, Minhua(5);Zhu, Xuekai(2);Wang, Zhengting(4);Liu,   Sanhong(6). 2021-10. ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA SINICA10.1093/abbs/gmab106

12. CKB inhibits epithelial-mesenchymal   transition and prostate cancer progression by sequestering and inhibiting AKT   activation. Wang, Zheng(1);Hulsurkar, Mohit(1,2);Zhuo, Lijuan(1,3);Xu,   Jinbang(1,4);Yang, Han(1);Naderinezhad, Samira(1,2);Wang, Lin(5);Zhang,   Guoliang(1,6);Ai, Nanping(1);Li, Linna(1);Chang, Jeffrey T.(7);Zhang,   Songlin(8);Fazli, Ladan(9,10);Creighton, Chad J.(11,12);Bai, Fang(5);Ittmann,   Michael M.(13,14);Gleave, Martin E.(9,10);Li, Wenliang(1,2). 2021.   NEOPLASIA10.1016/j.neo.2021.09.005

13. Combination of Derivatization-HPLC-MS   and Enzymatic Hydrolysis-Edman Degradation for Amino Acid Sequence and   Configuration of Polymyxin B Components. Zhang, Hanzhi(1,2);Li, Feng(3);Dun,   Junling(4);Sun, Ning(5);Liu, Hao(1);Chen, Guiliang(6). 2021-11. CHROMATOGRAPHIA10.1007/s10337-021-04091-2

14. Connexin Hemichannel Activation by   S-Nitrosoglutathione Synergizes Strongly with Photodynamic Therapy   Potentiating Anti-Tumor Bystander Killing. Nardin, Chiara(1);Peres,   Chiara(1);Putti, Sabrina(1);Orsini, Tiziana(1);Colussi,   Claudia(2,3);Mazzarda, Flavia(1,4);Raspa, Marcello(1);Scavizzi,   Ferdinando(1);Salvatore, Anna Maria(1);Chiani, Francesco(1);Tettey-Matey,   Abraham(1);Kuang, Yuanyuan(5);Yang, Guang(5);Retamal, Mauricio A.(6);Mammano,   Fabio(1,7). 2021. CANCERS10.3390/cancers13205062

15. CRISPR/Cas12a-assisted rapid   identification of key beer spoilage bacteria. Meng, Qingzhou(1);Yang,   Hongmei(2);Zhang, Guiquan(3,4);Sun, Wenjun(5);Ma, Peixiang(6);Liu,   Xinyi(7);Dang, Lu(8);Li, Guanglei(5);Huang, Xingxu(5);Wang, Xinjie(9);Liu,   Jianghuai(3,4);Leng, Qibin(1). 2021-12. INNOVATIVE FOOD SCIENCE &   EMERGING TECHNOLOGIES10.1016/j.ifset.2021.102854

16. Crowdsourced identification of   multi-target kinase inhibitors for RET- and TAU- based disease: The   Multi-Targeting Drug DREAM Challenge. Xiong, Zhaoping(1);Jeon,   Minji(2);Allaway, Robert J.(3);Kang, Jaewoo(2);Park, Donghyeon(2);Lee,   Jinhyuk(2);Jeon, Hwisang(4,5);Ko, Miyoung(2);Jiang, Hualiang(1,5);Zheng,   Mingyue K.(5);Tan, Aik Choon(6);Guo, Xindi(3);Dang, Kristen K. K.(3);Tropsha,   Alex A.(7);Hecht, Chana(8);Das, Tirtha K.(8);Carlson, Heather A.(9);Abagyan,   Ruben(10);Guinney, Justin(3);Schlessinger, Avner(11);Cagan, Ross(8,12). 2021.   PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY10.1371/journal.pcbi.1009302

17. Cryo-EM structure of Mycobacterium   smegmatis DyP-loaded encapsulin;Cryo-EM structure of Mycobacterium smegmatis   DyP-loaded encapsulin;Cryo-EM structure of Mycobacterium smegmatis DyP-loaded   encapsulin;Cryo-EM structure of Mycobacterium smegmatis DyP-loaded   encapsulin. Tang, Yanting;Mu, An;Zhang, Yuying;Zhou, Shan;Wang, Weiwei;Lai,   Yuezheng;Zhou, Xiaoting;Liu, Fengjiang;Yang, Xiuna;Gong, Hongri;Wang,   Quan;Rao, Zihe. 2021-04-20. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES   OF THE UNITED STATES OF AMERICA10.1073/pnas.2025658118;10.1073/pnas.2025658118;10.1073/pnas.2025658118;10.1073/pnas.2025658118

18. Delineating the Tnt1 Insertion Landscape   of the Model Legume Medicago truncatula cv. R108 at the Hi-C Resolution Using   a Chromosome-Length Genome Assembly. Kaur, Parwinder(1);Lui,   Christopher(2);Dudchenko, Olga(2,3,4);Nandety, Raja Sekhar(5);Hurgobin, Bhavna(6,7);Pham,   Melanie(2,3,4);Lieberman Aiden, Erez(1,2,3,4,8,9);Wen, Jiangqi(5);Mysore,   Kirankumar S.(5). 2021. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR   SCIENCES10.3390/ijms22094326

19. Discovery of a Potent and Selective FLT3   Inhibitor   (Z)-N-(5-((5-Fluoro-2-oxoindolin-3-ylidene)methyl)-4-methyl-1H-pyrrol-3-yl)-3-(pyrrolidin-1-yl)propanamide   with Improved Drug-like Properties and Superior Efficacy in FLT3-ITD-Positive   Acute Myeloid Leukemia. Wang, Junwei(1);Pan, Xiang(1);Song, Yi(1);Liu,   Jian(1);Ma, Fei(2);Wang, Ping(1);Liu, Yan(1);Zhao, Lin(1);Kang, Di(1);Hu,   Lihong(1). 2021-04-22. JOURNAL OF MEDICINAL   CHEMISTRY10.1021/acs.jmedchem.0c02247

20. Diversified strategy for the synthesis   of DNA-encoded oxindole libraries. Wang, Xuan(1,2);Liu, Jiaxiang(1);Yan,   Ziqin(1);Liu, Xiaohong(3,4,5);Liu, Sixiu(1);Suo, Yanrui(1);Lu, Weiwei(1);Yue,   Jinfeng(1);Chen, Kaixian(3,4,5);Jiang, Hualiang(3,4,5);Zhao, Yujun(1);Zheng,   Mingyue(4,5);Dai, Dongcheng(2);Lu, Xiaojie(1). 2021-02-28. CHEMICAL   SCIENCE10.1039/d0sc06696f

21. Drug repurposing against breast cancer   by integrating drug-exposure expression profiles and drug-drug links based on   graph neural network. Cui, Chen(1,2);Ding, Xiaoyu(1,2);Wang,   Dingyan(1,2);Chen, Lifan(1,2);Xiao, Fu(1,2);Xu, Tingyang(3);Zheng, Mingyue(1,2);Luo,   Xiaomin(1,2);Jiang, Hualiang(1,2,4);Chen, Kaixian(1,2,4). 2021-09-15.   BIOINFORMATICS10.1093/bioinformatics/btab191

22. ERAD components Derlin-1 and Derlin-2   are essential for postnatal brain development and motor function. Sugiyama,   Takashi(1);Murao, Naoya(1);Kadowaki, Hisae(1);Takao, Keizo(2,3,4);Miyakawa,   Tsuyoshi(5);Matsushita, Yosuke(6);Katagiri, Toyomasa(6);Futatsugi,   Akira(7);Shinmyo, Yohei(8);Kawasaki, Hiroshi(8);Sakai, Juro(9,10);Shiomi,   Kazutaka(11);Nakazato, Masamitsu(11);Takeda, Kohsuke(12);Mikoshiba,   Katsuhiko(13,14,15);Ploegh, Hidde L.(16,17);Ichijo, Hidenori(18);Nishitoh,   Hideki(1,19). 2021. ISCIENCE10.1016/j.isci.2021.102758

23. Gem-Difluorocyclopropenes as Versatile   β-Monofluorinated Three-sp2Carbon Sources for Cp*Rh(III)-Catalyzed [4 + 3]   Annulation: Experimental Development and Mechanistic Insight. Xu,   Huiying(1,2,3);Chen, Weijie(1,2,3);Bian, Mengyao(1,2,3);Xu, Hongtao(4,5);Gao,   Hui(1,2,3);Wang, Ting(1,2,3);Zhou, Zhi(1,2,3);Yi, Wei(1,2,3). 2021-12-03. ACS   CATALYSIS10.1021/acscatal.1c04508

24. General method to stabilize mesophilic   proteins in hyperthermal water. Xin, Xiaoqian(1);Xu, Youwei(2);Shi,   Hu(3);Liu, Xiaowen(1). 2021-05-21. ISCIENCE10.1016/j.isci.2021.102503

25. Genome-wide diversity in the California   condor tracks its prehistoric abundance and decline. Robinson, Jacqueline   A.(1);Bowie, Rauri C. K.(2,3);Dudchenko, Olga(4,5);Aiden, Erez   Lieberman(4,5,6,7);Hendrickson, Sher L.(8);Steiner, Cynthia C.(9);Ryder, Oliver   A.(9,10);Mindell, David P.(3);Wall, Jeffrey D.(1). 2021-07-12. CURRENT   BIOLOGY10.1016/j.cub.2021.04.035

26. Glycan Epitopes and Potential Glycoside   Antagonists of DC-SIGN Involved in COVID-19: In Silico Study. Gao,   Meina(1,2);Li, Hui(2,3,4);Ye, Chenghao(5);Chen, Kaixian(1,2,3);Jiang,   Hualiang(1,2,3,4);Yu, Kunqian(2,3). 2021-11. BIOMOLECULES10.3390/biom11111586

27. GM-CSF Nitration Is a New Driver of   Myeloid Suppressor Cell Activity in Tumors. Cali, Bianca(1,8,9);Agnellini,   Andrielly H. R.(1,2);Cioccarelli, Chiara(1,3);Sanchez-Rodriguez,   Ricardo(1,3);Predonzani, Andrea(4);Toffolo, Giulia Ilaria(4);Viola,   Antonella(1,3);Bronte, Vincenzo(5);Arrigoni, Giorgio(1);Zonta,   Francesco(6);Albertoni, Laura(7);Mescoli, Claudia(7);Marigo, Ilaria(4);Molon,   Barbara(1,3). 2021-10-05. FRONTIERS IN IMMUNOLOGY10.3389/fimmu.2021.718098

28. Identification of recombinant Fabs for   structural and functional characterization of HIV-host factor complexes.   Sevillano, Natalia(1,7);Green, Evan M.(2,8);Votteler, Jorg(3);Kim, Dong   Young(1,9);Ren, Xuefeng(4);Yang, Bei(4,10,11);Liu, Xi(1);Lourenco, Andre   Luiz(1);Hurley, James H.(4);Farr-Jones, Shauna(5);Gross, John D.(1);Cheng,   Yifan(2,6);Craik, Charles S.(1). 2021. PLOS ONE10.1371/journal.pone.0250318

29. Interferon-gamma inhibits retinal   neovascularization in a mouse model of ischemic retinopathy. Jung,   Inseong(1);Jung, Dokyung(2);Zha, Zhao(3);Jeong, Jongwon(1);Noh,   Soojeong(1);Shin, Jiwon(1);Park, Jun-Kook(1);Kim, Kwang-Soo(1);Jeong,   Youngtae(1);Hur, Jin(4);Baek, Moon-Chang(2);Diaz-Aguilar, Sophia(5);Aguilar,   Edith(5);Friedlander, Martin(5);Bucher, Felicitas(5,6);Yea, Kyungmoo(1).   2021-07. CYTOKINE10.1016/j.cyto.2021.155542

30. Kaempferia galanga L.: Progresses in   Phytochemistry, Pharmacology, Toxicology and Ethnomedicinal Uses. Wang,   Si-Yu(1,2,3);Zhao, Hui(4);Xu, Hong-Tao(5);Han, Xiao-Dong(1,2);Wu,   Yun-Shan(1,2,3);Xu, Fang-Fang(1,2,3);Yang, Xiao-Bo(1,2,6,7);Goransson,   Ulf(8);Liu, Bo(1,2,3,6,7). 2021-10-19. FRONTIERS IN   PHARMACOLOGY10.3389/fphar.2021.675350

31. Kinetics-Driven Drug Design Strategy for   Next-Generation Acetylcholinesterase Inhibitors to Clinical Candidate. Zhou,   Yu(1,2);Fu, Yan(3);Yin, Wanchao(3);Li, Jian(1,4);Wang, Wei(3);Bai,   Fang(5,6);Xu, Shengtao(1);Gong, Qi(3);Peng, Tao(1);Hong, Yu(1);Zhang,   Dong(1);Zhang, Dan(1);Liu, Qiufeng(3);Xu, Yechun(2,3);Xu, H. Eric(2,3);Zhang,   Haiyan(2,3);Jiang, Hualiang(1,2);Liu, Hong(1,2). 2021-02-25. JOURNAL OF   MEDICINAL CHEMISTRY10.1021/acs.jmedchem.0c01863

32. Limited Evidence for Parallel Evolution   Among Desert-Adapted Peromyscus Deer Mice. Colella, Jocelyn P.(1,2,8);Tigano,   Anna(1,2);Dudchenko, Olga(3,4,5);Omer, Arina D.(3);Khan,   Ruqayya(3,5);Bochkov, Ivan D.(3,5);Aiden, Erez L.(3,4,5,6,7);MacManes,   Matthew D.(1,2). 2021-05. JOURNAL OF HEREDITY10.1093/jhered/esab009

33. Long non-coding RNA ARHGAP5-AS1 inhibits   migration of breast cancer cell via stabilizing SMAD7 protein. Wang,   Chen-Long(1,2);Li, Jing-Chi(1);Zhou, Ci-Xiang(1);Ma, Cheng-Ning(1);Wang,   Di-Fei(1);Wo, Lu-Lu(1);He, Ming(1);Yin, Qianqian(4);He, Jian-Rong(3);Zhao,   Qian(1). 2021-10. BREAST CANCER RESEARCH AND   TREATMENT10.1007/s10549-021-06286-5

34. Magnetic graphene quantum dots   facilitate closed-tube one-step detection of SARS-CoV-2 with ultra-low field   NMR relaxometry. Li, Yongqiang(1,3,5,6);Ma, Peixiang(2);Tao,   Quan(1,3,5,6);Krause, Hans-Joachim(4,5);Yang, Siwei(1,5,6);Ding,   Guqiao(1,6);Dong, Hui(1,3,5,6);Xie, Xiaoming(1,3,5,6). 2021-06-15. SENSORS   AND ACTUATORS B-CHEMICAL10.1016/j.snb.2021.129786

35. Mass spectrometry reveals potential of   β-lactams as SARS-CoV-2 Mproinhibitors. Malla, Tika R.(1);Tumber,   Anthony(1);John, Tobias(1);Brewitz, Lennart(1);Strain-Damerell,   Claire(2,3);Owen, C David(2,3);Lukacik, Petra(2,3);Chan,   H.T.H.(1);Maheswaran, Pratheesh(1);Salah, Eidarus(1);Duarte,   Fernanda(1);Yang, Haitao(4);Rao, Zihe(4);Walsh, Martin A.(2,3);Schofield,   Christopher J.(1). 2021-02-11. CHEMICAL COMMUNICATIONS10.1039/d0cc06870e

36. Porcine Decellularized Diaphragm   Hydrogel: A New Option for Skeletal Muscle Malformations. Boso,   Daniele(1,2);Carraro, Eugenia(1,3);Maghin, Edoardo(1,2);Todros,   Silvia(2);Dedja, Arben(4);Giomo, Monica(5);Elvassore, Nicola(5,6,7,8);De   Coppi, Paolo(8,9);Pavan, Piero Giovanni(1,2);Piccoli, Martina(1). 2021-07.   BIOMEDICINES10.3390/biomedicines9070709

37. Postsynaptic Targeting and Mobility of   Membrane Surface-Localized hASIC1a. Song, Xing-Lei(1,2);Liu,   Di-Shi(1,2);Qiang, Min(4);Li, Qian(1,2,3);Liu, Ming-Gang(1,2,3);Li,   Wei-Guang(1,2,3);Qi, Xin(1,2);Xu, Nan-Jie(2,3);Yang, Guang(4);Zhu, Michael   Xi(5);Xu, Tian-Le(1,2,3). 2021-02. NEUROSCIENCE   BULLETIN10.1007/s12264-020-00581-9

38. Reactive astrocyte-driven   epileptogenesis is induced by microglia initially activated following status   epilepticus. Sano, Fumikazu(1,2,3);Shigetomi, Eiji(1,3);Shinozaki,   Youichi(1,3);Tsuzukiyama, Haruka(1);Saito, Kozo(1,3,4);Mikoshiba,   Katsuhiko(5);Horiuchi, Hiroshi(6);Cheung, Dennis Lawrence(6);Nabekura,   Junichi(6);Sugita, Kanji(2);Aihara, Masao(2);Koizumi, Schuichi(1,3).   2021-05-10. JCI INSIGHT10.1172/jci.insight.135391

39. Roles of piRNAs in transposon and   pseudogene regulation of germline mRNAs and lncRNAs. Wang, Chen(1);Lin,   Haifan(2,3). 2021-01-08. GENOME BIOLOGY10.1186/s13059-020-02221-x

40. Shufeng Jiedu, a promising herbal   therapy for moderate COVID-19: Antiviral and anti-inflammatory properties,   pathways of bioactive compounds, and a clinical real-world pragmatic study.   Xia, Lu(1);Shi, Yujing(2);Su, Jie(3);Friedemann, Thomas(4);Tao, Zhenggang(5);Lu,   Yunfei(1);Ling, Yun(1);Lv, Ying(1);Zhao, Ronghua(2);Geng, Zihan(2);Cui,   Xiaolan(2);Lu, Hongzhou(1);Schroeder, Sven(4). 2021-05.   PHYTOMEDICINE10.1016/j.phymed.2020.153390

41. Structural and functional basis of the   selectivity filter as a gate in human TRPM2 channel. Yu, Xiafe(1,2);Xie,   Yuan(3,4);Zhang, Xiaokang(5,6,7);Ma, Cheng(8);Liu, Likun(1,2);Zhen,   Wenxuan(9,10);Xu, Lingyi(3,4);Zhang, Jianmin(1,2);Liang, Yan(11,12);Zhao, Lixia(13);Gao,   Xiuxia(13);Yu, Peilin(11,12);Luo, Jianhong(14);Jiang, Lin-Hua(15,16);Nie,   Yan(14);Yang, Fan(9,10);Guo, Jiangtao(3,4);Yang, Wei(1,2). 2021-11-16. CELL   REPORTS10.1016/j.celrep.2021.110025

42. Structural insights into transcriptional   regulation of human RNA polymerase III. Wang, Qianmin(1,2);Li,   Shaobai(1,2);Wan, Futang(1,2);Xu, Youwei(3);Wu, Zhenfang(1,2);Cao,   Mi(1,2);Lan, Pengfei(1,2);Lei, Ming(1,2,4);Wu, Jian(1,2). 2021-02. NATURE   STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY10.1038/s41594-021-00557-x

43. Structure elucidation of new kinds of   bacitracin sulfonic acid based on high performance liquid   chromatography-quadrupole time of flight-tandem mass spectrometry. Zhang,   Hanzhi(1);Sun, Ning(2);Luo, Wenyan(1);Liu, Hao(1). 2021-03. INTERNATIONAL   JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY10.1016/j.ijms.2020.116499

44. Synchronization between peripheral   circadian clock and feeding-fasting cycles in microfluidic device sustains   oscillatory pattern of transcriptome. Gagliano, Onelia(1,2,3);Luni,   Camilla(4,5);Li, Yan(3);Angiolillo, Silvia(1,2);Qin, Wei(1,2);Panariello, Francesco(6,7);Cacchiarelli,   Davide(6,7);Takahashi, Joseph S.(3,8);Elvassore, Nicola(1,2,9). 2021. NATURE   COMMUNICATIONS10.1038/s41467-021-26294-9

45. Ten-eleven translocation 1 mediated-DNA   hydroxymethylation is required for myelination and remyelination in the mouse   brain. Zhang, Ming(1);Wang, Jian(1);Zhang, Kaixiang(1);Lu, Guozhen(1);Liu,   Yuming(1);Ren, Keke(1);Wang, Wenting(1);Xin, Dazhuan(2);Xu, Lingli(3);Mao,   Honghui(1);Xing, Junlin(1);Gao, Xingchun(4);Jin, Weilin(5);Berry,   Kalen(2);Mikoshiba, Katsuhiko(6,7);Wu, Shengxi(1);Lu, Q. Richard(2);Zhao,   Xianghui(1). 2021-08-24. NATURE COMMUNICATIONS10.1038/s41467-021-25353-5

46. The molecular mechanism of cytoadherence   to placental or tumor cells through VAR2CSA from Plasmodium falciparum. Wang,   Weiwei(1,2);Wang, Zhaoning(1,2);Yang, Xiuna(3,4);Gao, Yan(3,4);Zhang,   Xiang(5,6);Cao, Long(1);Dai, Aguang(1,2);Sun, Jin(1,2);Sun, Lei(5,6);Jiang,   Lubin(1,2);Chen, Zhenguo(5,6);Wang, Lanfeng(1,2). 2021-10-19. CELL   DISCOVERY10.1038/s41421-021-00324-8

47. 3D genomics across the tree of life   reveals condensin II as a determinant of architecture type. Hoencamp,   Claire(1);Dudchenko, Olga(2,3,4);Elbatsh, Ahmed M. O.(1,44);Brahmachari,   Sumitabha(4);Raaijmakers, Jonne A.(5);van Schaik, Tom(6);Cacciatore, Angela   Sedeno(1);Contessoto, Vinicius G.(4,7);van Heesbeen, Roy G. H. P.(5,45);van   den Broek, Bram(8);Mhaskar, Aditya N.(1,46);Teunissen, Hans(6);St Hilaire,   Brian Glenn(2,3);Weisz, David(2,3);Omer, Arina D.(2);Pham,   Melanie(2);Colaric, Zane(2);Yang, Zhenzhen(9);Rao, Suhas S. P.(2,3,10);Mitra,   Namita(2,3);Lui, Christopher(2);Yao, Weijie(2);Khan, Ruqayya(2,3);Moroz,   Leonid L.(11,12);Kohn, Andrea(11,12);St Leger, Judy(13);Mena,   Alexandria(14);Holcroft, Karen(15);Gambetta, Maria Cristina(16);Lim,   Fabian(17);Farley, Emma(17);Stein, Nils(18,19,20);Haddad,   Alexander(2);Chauss, Daniel(21);Mutlu, Ayse Sena(3);Wang, Meng   C.(3,22,23);Young, Neil D.(24);Hildebrandt, Evin(25,47);Cheng, Hans   H.(25);Knight, Christopher J.(26);Burnham, Theresa L. U.(27,28,29);Hovel,   Kevin A.(28,29);Beel, Andrew J.(10);Mattei, Pierre-Jean(10);Kornberg, Roger   D.(10);Warren, Wesley C.(30);Cary, Gregory(31);Gomez-Skarmeta, Jose   Luis(32);Hinman, Veronica(33);Lindblad-Toh, Kerstin(34,35);Di Palma,   Federica(36);Maeshima, Kazuhiro(37,38);Multani, Asha S.(39);Sen   Pathak(39);Nel-Themaat, Liesl(39,48);Behringer, Richard R.(39);Kaur,   Parwinder(20);Medema, Rene H.(5);van Steensel, Bas(6);de Wit,   Elzo(6);Onuchic, Jose N.(4,40,41,42);Di Pierro, Michele(4,43);Aiden, Erez   Lieberman(2,3,4,9,20,34);Rowland, Benjamin D.(1). 2021.   SCIENCE10.1126/science.abe2218

48. A general Fc engineering platform for   the next generation of antibody therapeutics. Chen, Da(1,2);Zhao,   Yingjie(3,4);Li, Mingyu(1,2);Shang, Hang(1,2);Li, Na(1,2);Li, Fan(1,2);Wang,   Wei(5);Wang, Yuan(1,2);Jin, Ruina(1,2);Liu, Shiyu(1,2);Li, Xun(6);Gao, Shan(1,2);Tian,   Yujie(1,2);Li, Ruonan(1,2);Li, Huanhuan(1,2);Zhang, Yongyan(1,2);Du,   Mingjuan(5);Cao, Youjia(1,2);Zhang, Yan(3,4);Li, Xin(1,2);Huang, Yi(7);Hu,   Liaoyuan A.(6);Li, Fubin(3,4);Zhang, Hongkai(1,2,5). 2021.   THERANOSTICS10.7150/thno.51299

49. A homogeneous dataset of polyglutamine   and glutamine rich aggregating peptides simulations. Barrera, Exequiel   E.(1,2);Pantano, Sergio(2,3);Zonta, Francesco(3). 2021-06. DATA IN   BRIEF10.1016/j.dib.2021.107109

50. A SARS-CoV-2 neutralizing antibody with   extensive Spike binding coverage and modified for optimal therapeutic   outcomes. Guo, Yu(1,2);Huang, Lisu(3);Zhang, Guangshun(1,2,4);Yao,   Yanfeng(5);Zhou, He(6);Shen, Shu(7,8);Shen, Bingqing(6);Li, Bo(1,2,4);Li, Xin(1,2,4);Zhang,   Qian(6);Chen, Mingjie(6);Chen, Da(1,2,4);Wu, Jia(6);Fu, Dan(1,2);Zeng,   Xinxin(3);Feng, Mingfang(6);Pi, Chunjiang(6);Wang, Yuan(1,2,4);Zhou,   Xingdong(1,2,4);Lu, Minmin(6);Li, Yarong(9);Fang, Yaohui(7,8);Lu,   Yun-Yueh(6);Hu, Xue(7,8);Wang, Shanshan(6);Zhang, Wanju(3);Gao, Ge(5);Adrian,   Francisco(6);Wang, Qisheng(10);Yu, Feng(10);Peng, Yun(5);Gabibov, Alexander   G.(11);Min, Juan(5);Wang, Yuhui(1,2,4);Huang, Heyu(3);Stepanov,   Alexey(11);Zhang, Wei(1,2,4);Cai, Yan(12);Liu, Junwei(12);Yuan, Zhiming(5);Zhang,   Chen(1,2);Lou, Zhiyong(13,14);Deng, Fei(7,8);Zhang,   Hongkai(1,2,4,15,16);Shan, Chao(7,8);Schweizer, Liang(6);Sun, Kun(3);Rao,   Zihe(1,2,4,16,17). 2021. NATURE COMMUNICATIONS10.1038/s41467-021-22926-2

51. Accurate Retention Time Prediction Based   on Monolinked Peptide Information to Confidently Identify Cross-Linked   Peptides. Huang, Rong(1,2);Zhu, Wei(1);Xu, Zili(1);Chen, Jiakang(1);Jiang,   Biao(1);Chen, Hongli(1);Chen, Wenzhang(1). 2021-09-01. JOURNAL OF THE   AMERICAN SOCIETY FOR MASS SPECTROMETRY10.1021/jasms.1c00120

52. Assessing SIRAH's Capability to Simulate   Intrinsically Disordered Proteins and Peptides. Klein,   Florencia(1,2);Barrera, Exequiel E.(1,3);Pantano, Sergio(1,4). 2021-02-09.   JOURNAL OF CHEMICAL THEORY AND COMPUTATION10.1021/acs.jctc.0c00948

53. Avidity-Based Selection of   Tissue-Specific CAR-T Cells from a Combinatorial Cellular Library of CARs.   Ma, Peixiang(1);Ren, Ping(1);Zhang, Chuyue(1,2,3,4);Tang,   Jiaxing(1,2,3,4);Yu, Zheng(1);Zhu, Xuekai(1);Fan, Kun(1,2,3,4);Li,   Guanglei(2);Zhu, Wei(1);Sang, Wei(5);Min, Chenyu(6);Chen, Wenzhang(1);Huang,   Xingxu(2);Yang, Guang(1);Lerner, Richard A.(7). 2021-03. ADVANCED   SCIENCE10.1002/advs.202003091

54. BAY 60-6583 Enhances the Antitumor   Function of Chimeric Antigen Receptor-Modified T Cells Independent of the   Adenosine A2b Receptor. Tang, Jiaxing(1,2,3,4);Zou, Yan(1);Li, Long(1);Lu,   Fengping(1);Xu, Hongtao(1);Ren, Pengxuan(1);Bai, Fang(1);Niedermann, Gabriele(5,6,7);Zhu,   Xuekai(1). 2021-03-12. FRONTIERS IN PHARMACOLOGY10.3389/fphar.2021.619800

55. Characterizing disease progression of   nonalcoholic steatohepatitis in Leptin-deficient rats by integrated   transcriptome analysis. Lu, Ping(1,2);Yang, Guang(3);Jiang, Lichun(4);He,   Wen(1,2);Wu, Wanwan(5);Qi, Lingbin(1,2);Shen, Shijun(3);Rao, Junhua(6);Zhang,   Peng(5);Xue, Zhigang(1,2);Jiang, Cizhong(3,7);Fan, Guoping(4,8);Zhu,   Xianmin(4,5). 2021-03. EXPERIMENTAL BIOLOGY AND   MEDICINE10.1177/1535370220976530

56. Chromosome-length genome assembly and   structural variations of the primal Basenji dog (Canis lupus familiaris)   genome. Edwards, Richard J.(1);Field, Matt A.(2,3);Ferguson, James   M.(4);Dudchenko, Olga(5,6,7);Keilwagen, Jens(8);Rosen, Benjamin D.(9);Johnson,   Gary S.(10);Rice, Edward S.(11);Hillier, La Deanna(12);Hammond, Jillian   M.(4);Towarnicki, Samuel G.(1);Omer, Arina(5,6);Khan,   Ruqayya(5,6);Skvortsova, Ksenia(13,14);Bogdanovic, Ozren(1,13);Zammit, Robert   A.(15);Aiden, Erez Lieberman(5,6,7,16,17);Warren, Wesley C.(18);Ballard, J.   William O.(19,20). 2021. BMC GENOMICS10.1186/s12864-021-07493-6

57. Click Chemistry in Natural Product   Modification. Zhang, Xiang(1);Zhang, Shuning(2);Zhao, Songfeng(1);Wang,   Xuan(3);Liu, Bo(3);Xu, Hongtao(2). 2021-11-17. FRONTIERS IN   CHEMISTRY10.3389/fchem.2021.774977

58. Combretastatin A4-derived payloads for   antibody-drug conjugates. Huang Rong(1,2);Shen, Yao(1);Xu, Zili(1,2);Wei,   Ding(1,2,3);Song, Xiaoling(1);Jiang, Biao(1);Chen, Hongli(1). 2021-04-15.   EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY10.1016/j.ejmech.2021.113355

59. Construction of an IMiD-based azide   library as a kit for PROTAC research. Liu, Haixia(1,2,3);Sun, Renhong(1);Ren,   Chaowei(1,3,4);Qiu, Xing(5);Yang, Xiaobao(1);Jiang, Biao(1,5). 2021-01-07.   ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY10.1039/d0ob02120b

60. Cryo-EM Structure of an Extended   SARS-CoV-2 Replication and Transcription Complex Reveals an Intermediate   State in Cap Synthesis. Yan, Liming(1);Ge, Ji(2);Zheng, Litao(2);Zhang,   Ying(1);Gao, Yan(1,3);Wang, Tao(1);Huang, Yucen(1);Yang, Yunxiang(1);Gao, Shan(1);Li,   Mingyu(1);Liu, Zhenyu(1);Wang, Haofeng(3);Li, Yingjian(4);Chen, Yu(4);Guddat,   Luke W.(5);Wang, Quan(3);Rao, Zihe(1,2,3);Lou, Zhiyong(1). 2021-01-07.   CELL10.1016/j.cell.2020.11.016

61. CUTie2: The Attack of the Cyclic   Nucleotide Sensor Clones. Klein, Florencia(1,2);Sardi, Florencia(3);Machado,   Matias R.(1);Ortega, Claudia(4);Comini, Marcelo A.(3);Pantano, Sergio(1,5).   2021-03-11. FRONTIERS IN MOLECULAR BIOSCIENCES10.3389/fmolb.2021.629773

62. Discovery of novel BCR-ABL PROTACs based   on the cereblon E3 ligase design, synthesis, and biological evaluation. Liu   HX(刘海霞)(1,3,5);Ding XY(丁欣雨)(1,3,5);Liu LY(刘林义)(4);Mi QL(米强龙)(1,2);Zhao   QJ(赵全菊)(1);Shao YB(邵玉宝)(6);Ren CW(任超伟)(1,2);Chen JJ(陈金聚)(1);Kong Y(孔莹)(1);Chou   X(仇星)(7);Elvassore Nicola(1);Yang XB(杨小宝)(1);Yin QQ(阴倩倩)(1);Jiang B(姜标)(1,7).   2021-11-05. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL   CHEMISTRY10.1016/j.ejmech.2021.113645

63. Dissecting the role of glutamine in   seeding peptide aggregation. Barrera, Exequiel E.(1,3);Zonta,   Francesco(2);Pantano, Sergio(2,3). 2021. COMPUTATIONAL AND STRUCTURAL   BIOTECHNOLOGY JOURNAL10.1016/j.csbj.2021.02.014

64. DNA-Encoded Libraries: Hydrazide as a   Pluripotent Precursor for On-DNA Synthesis of Various Azole Derivatives. Ma,   Fei(1);Li, Jie(1);Zhang, Shuning(1);Gu, Yuang(1);Tan, Tingting(1);Chen,   Wanting(1);Wang, Shuyue(1);Ma, Peixiang(1);Xu, Hongtao(1);Yang, Guang(1);Lerner,   Richard A.(2). 2021-06-01. CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL10.1002/chem.202100850

65. Effective degradation of   EGFR(L858R+T790M) mutant proteins by CRBN-based PROTACs through both   proteosome and autophagy/lysosome degradation systems. Qu,   Xiaojuan(1,2,6);Liu, Haixia(1,3,6);Song, Xiaoling(1);Sun, Ning(1);Zhong,   Hui(1,4);Qiu, Xing(1,5);Yang, Xiaobao(1);Jiang, Biao(1,5). 2021-06-05.   EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY10.1016/j.ejmech.2021.113328

66. gem-Difluoromethylene Alkyne-Enabled   Diverse C-H Functionalization and Application to the on-DNA Synthesis of   Difluorinated Isocoumarins. Gao, Hui(3,4,5);Lin, Shuang(3,4,5);Zhang,   Shuning(1,2);Chen, Weijie(3,4,5);Liu, Xiamen(3,4,5);Yang, Guang(1);Richard A.   Lerner(6);Xu, Hongtao(1);Zhou, Zhi(3,4,5);Yi, Wei(3,4,5). 2021-01-25.   ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION10.1002/anie.202013052

67. Generation of a human induced   pluripotent stem cell line (SIAISi011-A) from a 61-year-old Chinese Han   healthy female donor. Zhang, Wenxin(1,2);Hua, Yishi(1);Di, Weihao(1,2);Guo,   Jinghui(1,2);Dai, Qiuting(1,2);Zhao, Jian(1,2);Zhang, Bei(3);Wang, Ying(1). 2021-03.   STEM CELL RESEARCH10.1016/j.scr.2021.102173

68. Generation of a human-derived induced   pluripotent stem cell line (SIAISi012-A) from an 82-year-old healthy Chinese   Han male. Guo, Jinghui(1,2);Fang, Fang(3);Dai, Qiuting(1,2);Zhang,   Wenxin(1,2);Di, Weihao(1,2);Hu, Jiaan(3);Zhao, Jian(1,2);Cao, Jiumei(3);Wang,   Ying(1). 2021-04. STEM CELL RESEARCH10.1016/j.scr.2021.102186

69. Generation of a SIAISi004-A hiPSC line   from PBMCs of a 74 year-old Alzheimer's disease woman by non-integrating   sendai virus mediated reprogramming. Zhang, Wenxin(1,2);Di, Weihao(1,2);Zhao,   Jian(1,2);Zhang, Bei(3);Wang, Ying(1). 2021-08. STEM CELL RESEARCH10.1016/j.scr.2021.102501

70. Generation of an induced pluripotent   stem cell line (SIAISi009-A) from a 60-year-old Chinese Han female with mild   cognitive impairment (MCI) having two copies of APOE4/4 allele. Guo,   Jinghui(1,2);Di, Weihao(1,2);Zhang, Wenxin(1,2);Dai, Qiuting(1,2);Zhao,   Jian(1,2);Deng, Yulei(3);Wang, Ying(1). 2021-03. STEM CELL   RESEARCH10.1016/j.scr.2021.102198

71. Generation of three iPSC cell lines   (SIAISi006-A, SIAISi007-A and SIAISi008-A) from a 66-year-old Alzheimer's   disease (AD) patient and her two unaffected children from Chinese Han   population. Zhang, Wenxin(1,2);Dai, Qiuting(1,2);Hua, Yishi(1);Di, Weihao(1,2);Guo,   Jinghui(1,2);Zhao, Jian(1,2);Deng, Yulei(3);Wang, Ying(1). 2021-03. STEM CELL   RESEARCH10.1016/j.scr.2021.102172

72. Harnessing the therapeutic potential of   antibodies targeting connexin hemichannels. Buratto, Damiano(1);Donati,   Viola(2);Zonta, Francesco(1);Mammano, Fabio(1,2,3). 2021-04-01. BIOCHIMICA ET   BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR BASIS OF DISEASE10.1016/j.bbadis.2020.166047

73. High-throughput functional screening for   next-generation cancer immunotherapy using droplet-based microfluidics. Wang,   Yuan(1,2);Jin, Ruina(1,2);Shen, Bingqing(3);Li, Na(1,2);Zhou, He(3);Wang,   Wei(4);Zhao, Yingjie(5,6);Huang, Mengshi(3);Fang, Pan(3);Wang,   Shanshan(3);Mary, Pascaline(3);Wang, Ruikun(1,2);Ma, Peixiang(4);Li,   Ruonan(1,2);Tian, Yujie(1,2);Cao, Youjia(1,2);Li, Fubin(5,6);Schweizer,   Liang(3);Zhang, Hongkai(1,2,4). 2021-06. SCIENCE   ADVANCES10.1126/sciadv.abe3839

74. Inhibition of mitochondrial complex III   induces differentiation in acute myeloid leukemia. Zhang, Youping(1);Luo,   Ting(2);Ding, Xinyu(3);Chang, YungTing(4);Liu, Chuanxu(1);Zhang,   Yongqiang(2);Hao, Siguo(1);Yin, Qianqian(3);Jiang, Biao(3,5). 2021-04-02. BIOCHEMICAL   AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS10.1016/j.bbrc.2021.02.027·

75. Mediator structure and conformation   change. Zhang, Heqiao(1,2);Chen, Dong-Hua(2);Mattoo, Rayees U.   H.(2);Bushnell, David A.(2);Wang, Yannan(1);Yuan, Chao(1);Wang, Lin(1);Wang,   Chunnian(1);Davis, Ralph E.(2);Nie, Yan(1);Kornberg, Roger D.(1,2).   2021-04-15. MOLECULAR CELL10.1016/j.molcel.2021.01.022

76. Molecular deconvolution of the   neutralizing antibodies induced by an inactivated SARS-CoV-2 virus vaccine.   Zhou, Xingdong(1,2,4);Wang, Hui(3);Ji, Qun(4);Du, Mingjuan(4);Liang,   Yuexia(1,2);Li, Huanhuan(1,2);Li, Fan(1,2);Shang, Hang(1,2);Zhu,   Xiujuan(3);Wang, Wei(4);Jiang, Lichun(4);Stepanov, Alexey V.(5);Ma,   Tianyu(1,2);Gong, Nanxin(1,2);Jia, Xiaodong(6);Gabibov, Alexander G.(5);Lou,   Zhiyong(7,8);Lu, Yinying(6);Guo, Yu(1,2);Zhang, Hongkai(1,2,4);Yang,   Xiaoming(3). 2021-10. PROTEIN & CELL10.1007/s13238-021-00840-z

77. Multiscale Co-reconstruction of Lung   Architectures and Inhalable Materials Spatial Distribution. Sun,   Xian(1,2,3);Zhang, Xiaochuan(4,5);Ren, Xiaohong(2);Sun, Hongyu(2);Wu,   Li(2);Wang, Caifen(2);Ye, Xiaohui(6,7);York, Peter(8);Gao, Zhaobing(5);Jiang,   Hualiang(4,5,6,7);Zhang, Jiwen(2,3,9);Yin, Xianzhen(1,5). 2021-02. ADVANCED   SCIENCE10.1002/advs.202003941

78. Neutralizing antibodies targeting   SARS-CoV-2 spike protein. Shi Xiaojie(1);Li Yu(1);Yan Lei(1);Yang   Guang(1);Qiang Min(1). 2021-01. STEM CELL RESEARCH10.1016/j.scr.2020.102125

79. Novel strategies to target EGFR proteins   for degradation and their applications in    non-small cell lung cancer. Xiaoling Song(1);Xiaojuan Qu(1,2);Siqi   Qu(1,2);Biao Jiang(1,3). 2021-12. CHINESE JOURNAL OF NATUREDOI: 10.3969/j.issn.0253-9608.2021.06.002

80. Palladium-catalyzed one-pot   phosphorylation of phenols mediated by sulfuryl fluoride dagger. Zhang,   Yiyuan(1,2,3,4);Chen, Wanting(1,2,3,4);Tan, Tingting(1,2,3,4);Gu,   Yuang(1,2,3,4);Zhang, Shuning(1,2,3,4);Li, Jie(1);Wang, Yan(1,2,3,4);Hou,   Wei(5,6);Yang, Guang(1);Ma, Peixiang(1);Xu, Hongtao(1). 2021-05-07. CHEMICAL   COMMUNICATIONS10.1039/d1cc00769f

81. Pomalidomide improves the function of   CD133-or HER2-specific CAR T cells. Wang, Zhixiong(1,2);Risu, Na(2);Fu,   Jiayu(2);Liu, Hui(3);Zhou, Guomin(3);Liu, Qian(3);Zou, Yan(4);Tang,   Jiaxing(4);Li, Long(4);Zhu, Xuekai(4). 2021. BIOCELL10.32604/biocell.2021.010261

82. Potent SARS-CoV-2 neutralizing   antibodies with protective efficacy against newly emerged mutational variants. Li Tingting(1,2,12);Han Xiaojian(1,2,12);Gu Chenjian(3,12);Guo   Hangtian(4,5,12);Zhang Huajun(6,12);Wang Yingming(1,2,12);Hu Chao(1,2);Wang   Kai(7);Liu Fengjiang(4);Luo Feiyang(1,2);Zhang Yanan(8,9);Hu Jie(7);Wang   Wang(1,2);Li Shenglong(1,2);Hao Yanan(1,2);Shen Meiying(10);Huang   Jingjing(1,2);Long Yingyi(1,2);Song Shuyi(1,2);Wu Ruixin(1,2);Mu   Song(1,2);Chen Qian(1,2);Gao Fengxia(1,2);Wang Jianwei(1,2);Long   Shunhua(1,2);Li Luo(1,2);Wu Yang(3);Gao Yan(4);Xu Wei(3);Cai Xia(3);Qu   Di(3);Zhang Zherui(8,9);Zhang Hongqing(8,9);Li Na(8,9);Gao Qingzhu(7);Zhang   Guiji(7);He Changlong(7);Wang Wei(11);Ji Xiaoyun(5,11);Tang Ni(7);Yuan   Zhenghong(3);Xie Youhua(3);Yang Haitao(4);Zhang Bo(8);Huang Ailong(7);Jin   Aishun(1,2). 2021-11-02. NATURE COMMUNICATIONS10.1038/s41467-021-26539-7

83. Rapid Assessment of Binding Affinity of   SARS-COV-2 Spike Protein to the Human Angiotensin-Converting Enzyme 2   Receptor and to Neutralizing Biomolecules Based on Computer Simulations.   Buratto, Damiano(1);Saxena, Abhishek(1);Ji, Qun(1);Yang, Guang(1);Pantano,   Sergio(1,2);Zonta, Francesco(1). 2021-11-11. FRONTIERS IN   IMMUNOLOGY10.3389/fimmu.2021.730099

84. Reshaping the Immune Microenvironment by   Oncolytic Herpes Simplex Virus in Murine Pancreatic Ductal Adenocarcinoma.   Zhang, Liming(1,2,3);Wang, Wei(4);Wang, Ruikun(1,2,3);Zhang,   Nianchao(3);Shang, Hang(1,2);Bi, Yang(1,2);Chen, Da(1,2);Zhang, Cuizhu(1,2,3);Li,   Long(5,6);Yin, Jie(5,6);Zhang, Hongkai(1,2,4);Cao, Youjia(1,2,3). 2021-02-03.   MOLECULAR THERAPY10.1016/j.ymthe.2020.10.027

85. SARS-CoV-2 infection and replication in   human gastric organoids. Giobbe, Giovanni Giuseppe(1);Bonfante,   Francesco(2);Jones, Brendan C.(1);Gagliano, Onelia(3);Luni,   Camilla(4);Zambaiti, Elisa(1,3,5);Perin, Silvia(1);Laterza,   Cecilia(3);Busslinger, Georg(6,7);Stuart, Hannah(3);Pagliari,   Matteo(2);Bortolami, Alessio(2);Mazzetto, Eva(2);Manfredi,   Anna(8,9);Colantuono, Chiara(8,9);Di Filippo, Lucio(8,9);Pellegata,   Alessandro Filippo(1);Panzarin, Valentina(2);Thapar, Nikhil(10);Li, Vivian   Sze Wing(11);Eaton, Simon(1);Cacchiarelli, Davide(8,12);Clevers,   Hans(6,7,13);Elvassore, Nicola(1,3,4,14);De Coppi, Paolo(1,15). 2021. NATURE   COMMUNICATIONS10.1038/s41467-021-26762-2

86. Selection of a picomolar antibody that   targets CXCR2-mediated neutrophil activation and alleviates EAE symptoms.   Xiaojie Shi(1);Yue Wan(1,2,3,4);Nan Wang(1,2,3,4);Jiangchao   Xiang(1,2,3,4);Tao Wang(1,2,3);Xiaofeng Yang(1);Ju Wang(1);Xuxue   Dong(1,2,3);Liang Dong(1,2);Lei Yan(1);Yu Li(1,2,3);Lili Liu(1);Shinchen   Hou(1);Zhenwei Zhong(1);Ian A. Wilson(6,7);Bei Yang(1);Guang Yang(1);Richard   A. Lerner(1,5). 2021-05-05. NATURE COMMUNICATIONS10.1038/s41467-021-22810-z

87. Single-cell RNA sequencing reveals   heterogeneous tumor and immune cell populations in early-stage lung   adenocarcinomas harboring EGFR mutations. He, Di(1,2);Wang, Di(2);Lu,   Ping(3);Yang, Nan(4);Xue, Zhigang(3);Zhu, Xianmin(1,2);Zhang, Peng(2);Fan,   Guoping(1,5). 2021-01-14. ONCOGENE10.1038/s41388-020-01528-0

88. Site-specific construction of   triptolide-based antibody-drug conjugates. Wei, Ding(1,2,3);Mao,   Yurong(2,3);Xu, Zili(2,3);Chen, Jiakang(2);Li, Jiusheng(1);Jiang,   Biao(2);Chen, Hongli(2). 2021-12-01. BIOORGANIC & MEDICINAL   CHEMISTRY10.1016/j.bmc.2021.116497

89. Structural basis for GTP-induced   dimerization and antiviral functioin of guanylate-binding proteins.   Cui,Wen(1,2,3);Braun,Elisabeth(4);Wang,Wei(3);Tang,Jinhong(1);Zheng,Yanyan(5);Slater,Benjamin(6);Li,Na(7);Chen,Cheng(1);Liu,Qingxiang(5);Wang,Bin(1);Li,Xiu(1);Duan,Yinkai(2);Xiao,Yunjie(1);Ti,Rujiao(1);Hotter,Dominik(4);Ji,Xiaoyun(3,8);Zhang,Lei(1);Cui,Jun(5);Xiong,Yong(6);Sauter,Daniel(4,9);Wang,Zefang(1,10);Kirchhoff,Frank(4);Yang,Haitao(1,2,10).   2021-04-13. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED   STATES OF AMERICA10.1073/pnas.2022269118

90. Structural basis for SARS-CoV-2   neutralizing antibodies with novel binding epitopes. Fu, Dan(1,2);Zhang,   Guangshun(1,2,3,4);Wang, Yuhui(1,2,4);Zhang, Zheng(1,2);Hu,   Hengrui(5,6);Shen, Shu(5,7,8);Wu, Jun(3);Li, Bo(1,2,4);Li, Xin(1,2,4,9);Fang,   Yaohui(7,8);Liu, Jia(5);Wang, Qiao(10);Zhou, Yunjiao(10);Wang, Wei(9);Li,   Yufeng(5);Lu, Zhonghua(3);Wang, Xiaoxiao(3);Nie, Cui(3);Tian,   Yujie(1,2,11);Chen, Da(1,2,4,11);Wang, Yuan(1,2,4,11);Zhou,   Xingdong(1,2,4,11);Wang, Qisheng(12);Yu, Feng(12);Zhang, Chen(1,2);Deng,   Changjing(3);Zhou, Liang(3);Guan, Guangkuo(3);Shao, Na(3);Lou,   Zhiyong(13,14);Deng, Fei(5,7,8);Zhang, Hongkai(1,2,9,11);Chen,   Xinwen(6,15);Wang, Manli(5);Liu, Louis(3);Rao, Zihe(1,2,4,9);Guo,   Yu(1,2,11,15). 2021. PLOS BIOLOGY10.1371/journal.pbio.3001209

91. Structural biology of SARS-CoV-2 and   implications for therapeutic development. Haitao Yang(1);Zihe Rao(1,2,3,4).   2021-11. NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY10.1038/s41579-021-00630-8

92. Structure-based discovery of SIAIS001 as   an oral bioavailability ALK degrader constructed from Alectinib. Ren,   Chaowei(1,2,3);Sun, Ning(1);Kong, Ying(7);Qu, Xiaojuan(1,2,3);Liu,   Haixia(1,4);Zhong, Hui(1,6);Song, Xiaoling(1);Yang, Xiaobao(1);Jiang, Biao(1,5).   2021-05-05. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL   CHEMISTRY10.1016/j.ejmech.2021.113335

93. Sulfur [18F]Fluoride Exchange Click   Chemistry Enabled Ultrafast Late-Stage Radiosynthesis. Zheng, Qinheng(1);Xu,   Hongtao(2);Wang, Hua(1,3);Du, Wen-Ge Han(4);Wang, Nan(2);Xiong, Huan(2);Gu,   Yuang(2);Noodleman, Louis(4);Sharpless, K. Barry(1);Yang, Guang(2);Wu,   Peng(3). 2021-03-17. JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL   SOCIETY10.1021/jacs.0c09306

94. The main protease and RNA-dependent RNA   polymerase are two prime targets for SARS-CoV-2. Jin, Zhenming(1,2,3);Wang,   Haofeng(1,2);Duan, Yinkai(1);Yang, Haitao(1). 2021-01-29. BIOCHEMICAL AND   BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS10.1016/j.bbrc.2020.10.091

95. Two novel strategies to overcome the   resistance to ALK tyrosine kinase inhibitor drugs: Macrocyclic inhibitors and   proteolysistargeting chimeras. Xiaoling Song(1);Hui Zhong(1,2);Xiaojuan   Qu(1);Linsong Yang(2);Biao Jiang(1,3). 2021-09. MEDCOMM10.1002/mco2.42

96. Beneficial effects exerted by   hydroxychloroquine in treating COVID-19 patients via protecting multiple   organs. Yu, Bo(1,2);Li, Chenze(1,2);Chen, Peng(1,2);Li, Jia(3);Jiang,   Hualiang(3,4,5);Wang, Dao-Wen(1,2). 2021-02. SCIENCE CHINA-LIFE   SCIENCES10.1007/s11427-020-1782-1

97. Conformational Changes in a Macrolide   Antibiotic Binding Protein From Mycobacterium smegmatis Upon ADP Binding.   Zhang, Qingqing(1,2);Liu, Xiang(1);Liu, Huijuan(1);Zhang, Bingjie(3);Yang,   Haitao(4,5);Mi, Kaixia(3);Guddat, Luke W.(6);Rao, Zihe(1,4,5,7,8). 2021-12-09.   FRONTIERS IN MICROBIOLOGY10.3389/fmicb.2021.780954

98. Coupling of N7-methyltransferase and 3   '-5 ' exoribonuclease with SARS-CoV-2 polymerase reveals mechanisms for   capping and proofreading. Yan, Liming(1,2,3);Yang, Yunxiang(1,5);Li,   Mingyu(1);Zhang, Ying(1);Zheng, Litao(2,3,4);Ge, Ji(4);Huang, Yucen C.(1);Liu,   Zhenyu(1);Wang, Tao(1,2,3);Gao, Shan(1);Zhang, Ran(4);Huang, Yuanyun   Y.(6);Guddat, Luke W.(7);Gao, Yan(2,3);Rao, Zihe(1,2,3,4,8,9,10,11);Lou,   Zhiyong(1,11). 2021-06-24. CELL10.1016/j.cell.2021.05.033

99. CPA-seq reveals small ncRNAs with   methylated nucleosides and diverse termini. Wang, Heming(1,2,3);Huang,   Rong(1,2,3);Li, Ling(1);Zhu, Junjin(1,3);Li, Zhihong(4);Peng, Chao(4);Zhuang,   Xuran(1);Lin, Haifan(5,6);Shi, Shuo(7);Huang, Pengyu(1,3,8). 2021-04-19. CELL   DISCOVERY10.1038/s41421-021-00265-2

100. Cryo-EM structure determination captures   new chemical modification of protein. Jiang, Hualiang(1,2,3). 2021-10.   SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES10.1007/s11427-021-1886-8

101. Cryo-EM structure of mycobacterial   cytochrome bd reveals two oxygen access channels. Wang,   Weiwei(1,2,3,4,5);Gao, Yan(1,2);Tang, Yanting(3);Zhou, Xiaoting(1,2,4,5);Lai,   Yuezheng(3);Zhou, Shan(3);Zhang, Yuying(3);Yang, Xiuna(1,2);Liu,   Fengjiang(1,2,4,5);Guddat, Luke W.(6);Wang, Quan(1,2);Rao,   Zihe(1,2,3,7,8);Gong, Hongri(3). 2021-07-30. NATURE   COMMUNICATIONS10.1038/s41467-021-24924-w

102. Crystal structure of SARS-CoV-2 main   protease in complex with protease inhibitor PF-07321332. Zhao, Yao(1,2);Fang,   Chao(3);Zhang, Qi(1,2,4,5);Zhang, Ruxue(6);Zhao, Xiangbo(3);Duan,   Yinkai(1,2);Wang, Haofeng(1,2);Zhu, Yan(1,2);Feng, Lu(1,2);Zhao, Jinyi(1,2);Shao,   Maolin(1,2);Yang, Xiuna(1,2);Zhang, Leike(6);Peng, Chao(7);Yang,   Kailin(8);Ma, Dawei(3);Rao, Zihe(1,2,9,10,11);Yang, Haitao(1,2). 2021.   PROTEIN & CELL10.1007/s13238-021-00883-2

103. Design, synthesis, and biological   evaluation of 4-benzoylamino-1H-pyrazole-3-carboxamide derivatives as potent   CDK2 inhibitors. Lin, Tingting(1,2,3,4,5);Li, Jiacheng(3,5);Liu,   Liping(3,5);Li, Yuanqing(3,5);Jiang, Hualiang(1,2,3,5);Chen,   Kaixian(1,2,3,5);Xu, Pan(3);Luo, Cheng(1,2,3,5);Zhou, Bing(4,5). 2021-04-05.   EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY10.1016/j.ejmech.2021.113281

104. Development of a Broadly Applicable   Cas12a-Linked Beam Unlocking Reaction for Sensitive and Specific Detection o   f Respiratory Pathogens Including SARS-CoV-2. Wang, Yu(1,2);Liu,   Donglan(3);Lin, Huihuang(4,5);Chen, Dingbin(3);Sun, Jing(3);Xie, Yusang(4,5);Wang,   Xinjie(1);Ma, Peixiang(1);Nie, Yan(1);Mei, Hong(1);Zhao, Baihui(6);Huang,   Xingxu(7);Jiang, Ge(1);Jiang, Xianxing(2);Qu, Jieming(4,5);Zhao,   Jincun(3);Liu, Jia(1,3,7). 2021-03-19. ACS CHEMICAL   BIOLOGY10.1021/acschembio.0c00840

105. Effects of Shuanghuanglian oral liquids   on patients with COVID-19: a randomized, open-label, parallel-controlled,   multicenter clinical trial. Ni, Li(1,2);Wen, Zheng(1,2);Hu, Xiaowen(3);Tang,   Wei(4);Wang, Haisheng(5);Zhou, Ling(1,2);Wu, Lujin(1,2);Wang, Hong(1,2);Xu,   Chang(1,2);Xu, Xizhen(1,2);Xiao, Zhichao(1,2);Li, Zongzhe(1,2);Li,   Chene(1,2);Liu, Yujian(1,2);Duan, Jialin(1,2);Chen, Chen(1,2);Li,   Dan(1,2);Zhang, Runhua(1,2);Li, Jinliang(6);Yi, Yongxiang(7,8);Huang,   Wei(1,2,9);Chen, Yanyan(10);Zhao, Jianping(11);Zuo, Jianping(4);Weng,   Jianping(3);Jiang, Hualiang(4,12,13);Wang, Dao Wen(1,2). 2021-10. FRONTIERS   OF MEDICINE10.1007/s11684-021-0853-6

106. Eliminating base-editor-induced   genome-wide and transcriptome-wide off-target mutations. Wang,   Lijie(1,2,3,4);Xue, Wei(5);Zhang, Hongxia(6,7);Gao, Runze(1,2,3,4);Qiu,   Houyuan(6,7);Wei, Jia(5);Zhou, Lina(1,2,3,4);Lei, Yun-Ni(1,5);Wu,   Xiaocheng(6,7);Li, Xiao(8);Liu, Chengfang(1,2,3,4);Wu, Jing(1,2);Chen,   Qiubing(6,7);Ma, Hanhui(1,2);Huang, Xingxu(1,2,3);Cai, Cheguo(8);Zhang,   Ying(9);Yang, Bei(1);Yin, Hao(6,7);Yang, Li(5);Chen, Jia(1,2,3). 2021-05.   NATURE CELL BIOLOGY10.1038/s41556-021-00671-4

107. High-throughput screening identifies   established drugs as SARS-CoV-2 PLpro inhibitors. Zhao, Yao(1,2);Du,   Xiaoyu(3,4);Duan, Yinkai(1,2);Pan, Xiaoyan(5);Sun, Yifang(6,7);You,   Tian(1,2);Han, Lin(6,7);Jin, Zhenming(1,2,3,4);Shang, Weijuan(5);Yu,   Jing(1,2);Guo, Hangtian(1,2);Liu, Qianying(6,7);Wu, Yan(5);Peng,   Chao(8);Wang, Jun(1,2);Zhu, Chenghao(1,2);Yang, Xiuna(1,2);Yang,   Kailin(9);Lei, Ying(1,2);Guddat, Luke W.(10);Xu, Wenqing(1,2,8);Xiao,   Gengfu(5);Sun, Lei(6,7);Zhang, Leike(5);Rao, Zihe(1,2,3,4);Yang, Haitao(1,2).   2021-11. PROTEIN & CELL10.1007/s13238-021-00836-9

108. Identification of Potential Binding   Sites of Sialic Acids on the RBD Domain of SARS-CoV-2 Spike Protein. Li,   Bingqian(1,2,3);Wang, Lin(1,2);Ge, Huan(4);Zhang, Xianglei(1,2);Ren,   Penxuan(1,2);Guo, Yu(5,6);Chen, Wuyan(7);Li, Jie(7);Zhu, Wei(1,2);Chen, Wenzhang(1,2);Zhu,   Lili(4);Bai, Fang(1,2). 2021-07-22. FRONTIERS IN   CHEMISTRY10.3389/fchem.2021.659764

109. Identification of proteasome and caspase   inhibitors targeting SARS-CoV-2 M-pro. Wang, Zhengyuan(1);Zhao,   Yao(2,3);Wang, Qingxing(4);Xing, Yangfei;Feng, Lu(2,3);Kong, Juan(2,3);Peng,   Chao(5);Zhang, Leike(4);Yang, Haitao(2,3);Lu, Min(1). 2021-06-01. SIGNAL   TRANSDUCTION AND TARGETED THERAPY10.1038/s41392-021-00639-8

110. Inhibition mechanism of SARS-CoV-2 main   protease by ebselen and its derivatives. Amporndanai, Kangsa(1);Meng,   Xiaoli(2);Shang, Weijuan(3);Jin, Zhenmig(4,5);Zhao, Yao(4,5);Rao,   Zihe(4,5);Liu, Zhi-Jie(5,7);Yang, Haitao(4,5);Zhang, Leike(3);O'Neill, Paul   M.(6);Hasnain, S. Samar(1);Rogers, Michael(6). 2021-05-24. NATURE   COMMUNICATIONS10.1038/s41467-021-23313-7

111. Remdesivir overcomes the S861 roadblock   in SARS-CoV-2 polymerase elongation complex. Wu, Jiqin(1);Wang,   Haofeng(2);Liu, Qiaojie(1);Li, Rui(1,3);Gao, Yan(4);Fang, Xiang(1,3);Zhong,   Yao(1,3);Wang, Meihua(1,3);Wang, Quan(5,6);Rao, Zihe(4,5,6,7);Gong, Peng(1,8).   2021-10-26. CELL REPORTS10.1016/j.celrep.2021.109882

112. Structural and mechanistic insights into   the complexes formed by Wolbachia cytoplasmic incompatibility factors. Xiao,   Yunjie(1,2,3);Chen, Hongli(4);Wang, Haofeng(1,2,3,5);Zhang,   Mengwen(4,6);Chen, Xia(1);Berk, Jason M.(4);Zhang, Lilin(1);Wei, Yi(1);Li, Wenling(1);Cui,   Wen(1,5);Wang, Fenghua(1);Wang, Qianfan(1);Cui, Can(1);Li, Ting(1);Chen,   Cheng(1);Ye, Sheng(1);Zhang, Lei(1);Ji, Xiaoyun(5,7);Huang, Jinhai(1);Wang,   Wei(5);Wang, Zefang(1,8);Hochstrasser, Mark(4);Yang, Haitao(1,2,3,8).   2021-10-12. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED   STATES OF AMERICA10.1073/pnas.2107699118

113. Structure of Mycobacterium tuberculosis   cytochrome bcc in complex with Q203 and TB47, two anti-TB drug candidates.   Zhou, Shan(1,2);Wang, Weiwei(3,4);Zhou, Xiaoting(3,4);Zhang, Yuying(2);Lai,   Yuezheng(2);Tang, Yanting(2);Xu, Jinxu(2);Li, Dongmei(1);Lin, Jianping(1);Yang,   Xiaolin(3,4);Ran, Ting(5);Chen, Hongming(5);Guddat, Luke W.(6);Wang,   Quan(3,4);Gao, Yan(3,4);Rao, Zihe(1,2,3,4,7,8);Gong, Hongri(2). 2021-11-25.   ELIFE10.7554/eLife.69418.sa2

114. Surfaceome CRISPR screen identifies   OLFML3 as a rhinovirus-inducible IFN antagonist (vol 22, 297, 2021). Mei,   Hong(1,2);Zha, Zhao(1,2);Wang, Wei(1,2);Xie, Yusang(3,4);Huang,   Yuege(1,2,5);Li, Wenping(1,2,5);Wei, Dong(6);Zhang, Xinxin(6);Qu,   Jieming(3,4);Liu, Jia(1,2,7,8,9,10). 2021-11-15. GENOME   BIOLOGY10.1186/s13059-021-02534-5

115. Structure-Based Design of Dual-Acting   Compounds Targeting Adenosine A(2A) Receptor and Histone Deacetylase as Novel   Tumor Immunotherapeutic Agents. Yan, Wenzhong(1);Ling, Lijun(2,3);Wu,   Yiran(1);Yang, Kexin(2,3);Liu, Ruiquan(1);Zhang, Jinfeng(1,3);Zhao, Simeng(1);Zhong,   Guisheng(1,3);Zhao, Suwen(1,3);Jiang, Hualiang(2,3,4);Xie,   Chengying(4,5);Cheng, Jianjun(1). 2021-11-25. JOURNAL OF MEDICINAL   CHEMISTRY10.1021/acs.jmedchem.1c01155

116. Surfaceome CRISPR screen identifies   OLFML3 as a rhinovirus-inducible IFN antagonist. Mei, Hong(1,2);Zha,   Zhao(1,2);Wang, Wei(1,2);Xie, Yusang(3,4);Huang, Yuege(1,2,5);Li,   Wenping(1,2,5);Wei, Dong(6);Zhang, Xinxin(6);Qu, Jieming(3,4);Liu,   Jia(1,2,7,8,9,10). 2021-10-22. GENOME BIOLOGY10.1186/s13059-021-02513-w

117. Discovery of a Brigatinib Degrader   SIAIS164018 with Destroying Metastasis-Related Oncoproteins and a Reshuffling   Kinome Profile. Ren, Chaowei(1,2,3);Sun, Ning(1,4,5);Liu, Haixia(1,3,6);Kong,   Ying(5,7);Sun, Renhong(1,4);Qiu, Xing(8);Chen, Jinju(7);Li, Yan(7);Zhang,   Jianshui(7);Zhou, Yuedong(7);Zhong, Hui(1,9);Yin, Qianqian(1);Song,   Xiaoling(1);Yang, Xiaobao(1);Jiang, Biao(1,6,8). 2021-07-08. JOURNAL OF   MEDICINAL CHEMISTRY10.1021/acs.jmedchem.1c00373


2020

 1. Di He#, Di Wang, Ping Lu, Nan Yang, Zhigang Xue, Xianmin Zhu*, Peng Zhang* & Guoping Fan*. Single-cell RNA sequencing reveals heterogeneous tumor and immune cell populations in early-stage lung adenocarcinomas harboring EGFR mutations. Oncogene (2020). https://doi.org/10.1038/s41388-020-01528-0

 2. Shi, Shuo#; Yang, Zhen-Zhen; Liu, Sanhong; Yang, Fan; Lin, Haifan*. PIWIL1 promotes gastric cancer via a piRNA-independent mechanism[J]. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA (2020) ,117(36):22390-22401. https://doi.org/10.1073/pnas.2008724117

 3. Liu, Fengjiang#; Liang, Jingxi#; Zhang, Bing#*; Gao, Yan#; Yang, Xiuna; Hu, Tianyu; Yang, Haitao; Xu, Wenqing; Guddat, Luke W.; Rao, Zihe*. 'Structural basis of trehalose recycling by the ABC transporter LpqY-SugABC'. SCIENCE ADVANCES (2020). https://doi.org/10.1126/sciadv.abb9833

 4. Thierry Lonhienne#*, Yu Shang Low#, Mario D. Garcia, Tristan Croll, Yan Gao, Quan Wang, Lou Brillault, Craig M. Williams, James A. Fraser, Ross P. McGeary, Nicholas.P.West, Michael J. Landsberg, Zihe Rao, Gerhard Schnek and Luke W. Guddat*. Structures of fungal and plant acetohydroxyacid synthases. Nature (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2514-3

 5. Xu, Hongtao#, Gu, Yuang#, Zhang, Shuning, Xiong, Huan, Ma, Fei, Lu, Fengping; Ji, Qun, Liu, Lili, Ma, Peixiang, Hou, Wei*, Yang, Guang*, Lerner, Richard A.* (2020).A Chemistry for Incorporation of Selenium into DNA-Encoded Libraries. ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION.

 6. Wang Q#*, Wu J#, Wang H#, Gao Y#, Liu Q#, Mu A, Ji W, Yan L, Zhu Y, Zhu C, Fang X, Yang X, Huang Y, Gao H, Liu F, Ge J, Sun Q, Yang X, Xu W, Liu Z, Yang H, Lou Z, Jiang B, Guddat LW, Gong P*, Rao Z* (2020). Structural basis for RNA replication by the SARS-CoV-2 polymerase. Cell. doi: https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.034.

 7. Zhang L#, Zhao Y#, Gao Y, Wu L, Gao R, Zhang Q, Wang Y, Wu C, Wu F, Gurcha SS, Veerapen N, Batt SM, Zhao W, Qin L, Yang X, Wang M, Zhu Y, Zhang B, Bi L, Zhang X, Yang H, Guddat LW, Xu W, Wang Q*, Li J*, Besra GS*, Rao Z* (2020). Structures of cell wall arabinosyltransferases with the anti-tuberculosis drug ethambutol. Science. DOI: 10.1126/science.aba9102       

 8. Dai W#, Zhang B#, Jiang X#, , Su H#, Li J, Zhao Y, Xie X, Jin Z, Liu F, Li C, Li Y, Bai F, Wang H, Cheng X, Cen X, Hu S, Yang X, Wang J, Liu X, Xiao G, Jiang H, Rao Z, Zhang LK*, Xu Y*, Yang H*, Liu H* (2020). Structure-based design of antiviral drug candidates targeting the SARS-CoV-2 main protease. Science. DOI: 10.1126/science.abb4489

 9. Zhenming Jin#, Yao Zhao#, Yuan Sun#, Bing Zhang, Haofeng Wang, Yan Wu, Yan Zhu, Chen Zhu, Tianyu Hu, Xiaoyu Du, Yinkai Duan, Jing Yu, Xiaobao Yang, Xiuna Yang, Kailin Yang, Xiang Liu, Luke W. Guddat, Gengfu Xiao, Leike Zhang*, Haitao Yang* & Zihe Rao. Structural basis for the inhibition of SARS-CoV-2 main protease by antineoplastic drug carmofur. Nat Struct Mol Biol (2020). https://doi.org/10.1038/s41594-020-0440-6

 10. Yan Gao#, Liming Yan#, Yucen Huang#, Fengjiang Liu#, Yao Zhao, Lin Cao, Tao Wang, Qianqian Sun, Zhenhua Ming, Lianqi Zhang, Ji Ge, Litao Zheng, Ying Zhang, Haofeng Wang, Yan Zhu, Chen Zhu, Tianyu Hu, Tian Hua, Bing Zhang, Xiuna Yang, Jun Li, Haitao Yang, Zhijie Liu, Wenqing Xu, Luke W. Guddat, Quan Wang*, Zhiyong Lou*, Zihe Rao*. Structure of the RNA-dependent RNA polymerase from COVID-19 virus. Science  10 Apr 2020:DOI: 10.1126/science.abb7498

 11. Zhenming Jin#, Xiaoyu Du#, Yechun Xu#, Yongqiang Deng#, Meiqin Liu#, Yao Zhao, Bing Zhang, Xiaofeng Li, Leike Zhang, Chao Peng, Yinkai Duan, Jing Yu, Lin Wang, Kailin Yang, Fengjiang Liu, Rendi Jiang, Xinglou Yang, Tian You, Xiaoce Liu, Xiuna Yang, Fang Bai, Hong Liu, Xiang Liu, Luke W. Guddat, Wenqing Xu, Gengfu Xiao, Chengfeng Qin, Zhengli Shi, Hualiang Jiang*, Zihe Rao*, Haitao Yang*. Structure of Mpro from COVID-19 virus and discovery of its inhibitors. Nature (2020) Published: 09 April 2020

 12. Uyhazi, Katherine E.#, Yang, Yiying#, Liu, Na, Qi, Hongying, Huang, Xiao, Mak, Winifred, Weatherbee, Scott D., de Prisco, Nicola, Gennarino, Vincenzo A., Song, Xiaoling, Lin, Haifan *(2020). Pumilio proteins utilize distinct regulatory mechanisms to achieve complementary functions required for pluripotency and embryogenesis.PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA,117(14),7851-7862.

 13. Yan-ru Cui#, Shao-jie Wang#, Jun Chen, Jie Li, Wenzhang Chen, Shuyue Wang, Bing Meng, Wei Zhu, Zhuhong Zhang, Bei Yang, Biao Jiang, Guang Yang , Peixiang Ma*, Jia Liu*. Allosteric inhibition of CRISPR-Cas9 by bacteriophage-derived peptides. Genome Biology volume 21, Article number: 51 (2020)

 14. Liu S, Miersch S, Li P, Bai B, Liu C, Qin W, Su J, Huang H, Pan J, Sidhu SS, Wu D.(2020)A Synthetic Human Antibody Antagonizes IL-18Rβ Signaling Through an Allosteric Mechanism. J Mol Biol. 2020 Jan 15. pii: S0022-2836(20)30042-5. doi: 10.1016/j.jmb.2020.01.012. [Epub ahead of print]

 15. Huang R, Sheng Y, Wei D, Yu J, Chen H, Jiang B.(2020)Bis(vinylsulfonyl)piperazines as efficient linkers for highly homogeneous antibody-drug conjugates. Eur J Med Chem. 2020 Jan 22;190:112080. doi: 10.1016/j.ejmech.2020.112080. [Epub ahead of print]

 16. Hou W, Liu B, Xu H.(2020)Celastrol: Progresses in structure-modifications, structure-activity relationships, pharmacology and toxicology. Eur J Med Chem. 2020 Mar 1;189:112081. doi: 10.1016/j.ejmech.2020.112081. Epub 2020 Jan 20. Review

 17. Wang L#, Wu J#, Li J#, Yang H, Tang T, Liang H, Zuo M, Wang J, Liu H, Liu F, Chen J, Liu Z, Wang Y, Peng C, Wu X, Zheng R, Huang X, Ran Y, Rao Z*, Ge B* (2020) Host-mediated ubiquitination of a mycobacterial protein suppresses immunity. Nature. 2020 Jan;577(7792):682-688. doi: 10.1038/s41586-019-1915-7. Epub 2020 Jan 15.2019

 1. Zhang B#, Li J#*, Yang X, Wu L, Zhang J, Yang Y, Zhao Y, Zhang L, Yang X, Yang X, Cheng X, Liu Z, Jiang B, Jiang H, Guddat LW, Yang H*, Rao Z*. Crystal Structures of Membrane Transporter MmpL3, an Anti-TB Drug Target. Cell. 2019 Jan 24. ISSN: 0092-8674;

 2. 201. Structural analysis of fungal CENP-H/I/K homologs reveals a conserved assembly mechanism underlying proper chromosome alignment. Nucleic Acids Research. 2019 Jan 10. ISSN:0305-1048;    

 3. Lu, Xiaoyun#;  Liu, Yuwan#;  Yang, Yiqun#;  Wang, Shanshan#;  Wang, Qian;  Wang, Xiya;  Yan, Zhihui;  Cheng, Jian;  Liu, Cui;  Yang, Xue;  Luo, Hao;  Yang, Sheng;  Gou, Junran;  Ye, Luzhen;  Lu, Lina;  Zhang, Zhidan;  Guo, Yu;  Nie, Yan;  Lin, Jianping;  Li, Sheng;  Tian, Chaoguang;  Cai, Tao;  Zhuo, Bingzhao;  Ma, Hongwu;  Wang, Wen;  Ma, Yanhe;  Liu, Yongjun*;  Li, Yin*;  Jiang, Huifeng*. Constructing a synthetic pathway for acetylcoenzyme A from one-carbon through enzyme design. Nature Communications. 2019 Mar 26. ISSN:2041-1723;  

 4. Wang Xinyu#; Pu Jiahua#; Liu Yi; Ba Fang; Cui Mengkui; Li Ke; Xie Yu; Nie Yan; Mi Qixi; Li Tao; Liu Lingli; Zhu Manzhou; Zhong Chao*. Immobilization of functional nano-objects in living engineered bacterial biofilms for catalytic applications. National Science Review. 2019 Jul 30. ISSN:2053-714X;    

 5. Wang, Yannan#;  Zhang, Fan;  Nie, Yan*;  Shang, Guijun*;  Zhang, Heqiao*. Structural analysis of Shigella flexneri bi-functional enzyme HisIE in histidine biosynthesis. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2019 Aug 20. ISSN:0006-291X;    

 6. El Khattabi, Laila#;  Zhao, Haiyan#;  Kalchschmidt, Jens#;  Young, Natalie#;  Jung, Seolkyoung;  Van Blerkom, Peter;  Kieffer-Kwon, Philippe;  Kieffer-Kwon, Kyong-Rim;  Park, Solji;  Wang, Xiang;  Krebs, Jordan;  Tripathi, Subhash;  Sakabe, Noboru;  Sobreira, Debora R.;  Huang, Su-Chen;  Rao, Suhas S. P.;  Pruett, Nathanael;  Chauss, Daniel;  Sadler, Erica;  Lopez, Andrea;  Nobrega, Marcelo A.;  Aiden, Erez Lieberman;  Asturias, Francisco J.*;  Casellas, Rafael*. A Pliable Mediator Acts as a Functional Rather Than an Architectural Bridge between Promoters and Enhancers. Cell. 2019 Aug 22. ISSN:0092-8674;   

 7. Zhang, Yu#; Zhang, Xuefei#; Ba, Zhaoqing; Liang, Zhuoyi; Dring, Edward W.; Hu, Hongli; Lou, Jiangman; Kyritsis, Nia; Zurita, Jeffrey; Shamim, Muhammad S.; Aiden, Aviva Presser; Aiden, Erez Lieberman; Alt, Frederick W*. The fundamental role of chromatin loop extrusion in physiological V(D)J recombination. Nature. 2019 Sep 11. ISSN:0028-0836;  

 8. Qiu, Xing#; Sun, Ning#; Kong, Ying; Li, Yan; Yang, Xiaobao*; Jiang, Biao* . Chemoselective Synthesis of Lenalidomide-Based PROTAC Library Using Alkylation Reaction. Organic Letters. 2019 May 8. ISSN:1523-7060;  

 9. Zhao, Quanju1#; Ren, Chaowei#; Liu, Linyi#; Chen, Jinju; Shao, Yubao; Sun, Ning; Sun, Renhong; Kong, Ying; Ding, Xinyu; Zhang, Xianfang; Xu, Youwei; Yang, Bei; Yin, Qianqian*; Yang, Xiaobao*; Jiang, Biao*. Discovery of SIAIS178 as an Effective BCR-ABL Degrader by Recruiting Von Hippel-Lindau (VHL) E3 Ubiquitin Ligase. Journal of Medicinal Chemistry. 2019 Oct 2. ISSN:0022-2623;  

 10. Rong Huang, Zhihong Li, Jianghui Yu, Hongli Chen,* and Biao Jiang*. H2ORegulated Chemoselectivity in Oxa-Versus Aza-Michael Reactions. Organic Letters. 2019 May 16. ISSN:1523-7060 ;  

 11. Rong Huang,# Wei Zhu,# Yue Wu,# Jiakang Chen, Jianghui Yu, Biao Jiang,* Hongli Chen * and Wenzhang Chen*. A novel mass spectrometry-cleavable, phosphatebased enrichable and multi-targeting protein cross-linker. Chemical Science. 2019 May 23. ISSN:1452-3981;  

 12. Zhenzhen Yang#, Eric K. Wafula, Gunjune Kim, Saima Shahid, Joel R. McNeal, Paula E. Ralph, Prakash R. Timilsena, Wen-bin Yu, Elizabeth A. Kelly, Huiting Zhang, Thomas Nate Person, Naomi S. Altman, Michael J. Axtell, James H. Westwood & Claude W. dePamphilis* . Convergent horizontal gene transfer and cross-talk of mobile nucleic acids in parasitic plants. Nature plants. 2019 Jul 22. ISSN:2055026X;  

 13. Gagliano O#, Luni C#, Qin W, Bertin E, Torchio E, Galvanin S, Urciuolo A, Elvassore N*.. Microfluidic reprogramming to pluripotency of human somatic cells. Nat Prot. 2019. ISSN:1745-2473;  

 14. Martewicz S#, Luni C#, Serena E, Pavan P, Chen VH-S, Rampazzo A, Elvassore N*.. Transcriptomic characterization of a human in vitro model of arrhythmogenic cardiomyopathy under topological and mechanical stimuli. Ann Biomed Eng. 2019. ISSN:0090-6964 (Print) 1573-9686 (Online);  

 15. Giobbe GG#, Crowley C#, Luni C#, Campinoti S, Khedr M, Kretzschmar K, De Santis MM, Zambaiti E, Hu Q, Michielin F, Meran L, Urbani L, Manfredi A, van Son G, Eaton S, Cacchiarelli D, Li VSW, Clevers H, Bonfanti P, Elvassore N*, De Coppi P*. Extracellular matrix hydrogel derived from decellularized tissues enables endoderm organoid culture. Nat Commun. 2019 (in press). ISSN:2041-1723;  

 16. Wang Chen#, Yang Zhenzhen, Guo Fanghao, Shi Shuo, Han Xiaoshuai, Zeng An, Lin Haifan*, Jing Qing*. Heat shock protein DNAJA1 stabilizes PIWI proteins to support regeneration and homeostasis of planarian Schmidtea mediterranea. J Biol Chem. 2019 Jun 21. ISSN:0021-9258;  

 17. Xinying Xue#, Chen Wang#, Zhiqiang Xue#, Jiaxin Wen,Jun Han, Xidong Ma, Xuelei Zang, Hui Deng, Rui Guo, Idorenyin Polycarp Asuquo, Chong Qin, Haijiao Wang, Quansheng Gao*, Sanhong Liu*, Jianxin Wang*. Exosomal miRNA profiling before and after surgery revealed potential diagnostic and prognostic markers for lung adenocarcinoma. Acta Biochimica et Biophysica Sinica. 2019 Nov 15. ISSN:1672-9145;  

 18. Tonon F#, Giobbe GG#, Zambon A, Luni C, Gagliano O, Floreani A, Grassi G, Elvassore N*. In vitro metabolic zonation through oxygen gradient on a chip. Sci Rep. 2019. ISSN:2045-2322;  

 19. Zoso A#, Zambon A#, Gagliano O, Giulitti S, Prevedello L, Fadini GP, Luni C, Elvassore N*.. Cross-talk of healthy and impaired human tissues for dissection of disease pathogenesis. Biotechnol Progr. 2019. ISSN:8756-7938 (print) 1520-6033 (Online);  

 20. Beninatto R#*, Barbera C, De Lucchi O, Borsato G, Serena E, Guarise C, Pavan M, Luni C, Martewicz S, Galesso D, Elvassore N*. Photocrosslinked hydrogels from coumarin derivatives of hyaluronic acid for tissue engineering applications. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2019. ISSN:0928-4931;  

 21. Wang M#, Guo X#, Yang X, Zhang B, Ren J, Liu A, Ran Y, Yan B, Chen F, Guddat LW, Hu J*, Li J* and Rao Z. Mycobacterial dynamin-like protein IniA mediates membrane fission. . Nat Commun. 2019 Aug 29. ISSN:2041-1723;

 22. Wang S#, Zhou K, Yang X, Zhang B, Zhao Y, Xiao Y, Yang X, Yang H, Guddat LW, Li J, Rao Z. LW, Li J*, Rao Z*. Structural insights into substrate recognition by the type VII secretion system..Protein & Cell. . 2019 Nov 23. ISSN:1674-8018;  

 23. Wang N#, Zhao D#, Wang J#, Zhang Y#, Wang M, Gao Y, Li F, Wang J, Bu Z*, Rao Z*, Wang X*. Architecture of African swine fever virus and implications for viral assembly. Science. 2019 Nov 1. ISSN:0033-3131;  

 24. Xia S#, Yan L#, Xu W, Agrawal AS, Algaissi A, Tseng CK, Wang Q, Du L, Tan W, Wilson IA*, Jiang S*, Yang B*, Lu L*. A pan-coronavirus fusion inhibitor targeting the HR1 domain of human coronavirus spike. Science Advances. 2019 Apr 10. ISSN:2375-2548;  

 25. Pang X#, Tong Y, Xue W, Yang Y-F, Chen X, Liu J*, Chen D*. Expression and characterization of recombinant human lactoferrin in edible alga Chlamydomonas reinhardtii. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry. 2019 Jan 23. ISSN:0916-8451;  

 26. Li B#, Zhou X-H# Yang P-Y, Zhu L, Zhong Y, Cai Z, Jiang B, Cai X, Liu J*, Jiang X*. Photoactivatable Fluorogenic Labeling via Turn-On Click-Like Nitroso-Diene Bioorthogonal Reaction. Advanced Science. 2019 May 2. ISSN:2198-3844;  

 27. Pang X#, Tong Y, Li F, Wei X, Chen X*, Liu J*, Chen D*. Expression and characterization of human lactoferrin with tandem zinc finger protein in Chlamydomonas reinhardtii. Algal Research. 2019 Nov. ISSN:2211-9264;  

 28. Li L#, Ngo HTT, Hwang E, Wei X, Liu Y, Liu J*, Yi T-H*. Conditioned medium from human adipose-derived mesenchymal stem cell culture prevents UVB-induced skin aging in human keratinocytes and dermal fibroblasts. International Journal of Molecular Sciences. In press. ISSN:1422-0067;  

 29. Bian Hu#, Yan Zou, Linlin Zhang, Jiaxing Tang, Gabriele Niedermann, Elke Firat, Xingxu Huang*, and Xuekai Zhu*. Nucleofection with Plasmid DNA for CRISPR/Cas9-Mediated Inactivation of Programmed Cell Death Protein 1 in CD133-Specific CAR T Cells. Human Gene Therapy. 2019 Apr 10. ISSN:1557-7422;   

 30. Qinan Yin#, Jiaxing Tang, Xuekai Zhu*. Next-generation sequencing technologies accelerate advances in T-cell therapy for cancer. Briefings in Functional Genomics. 2019 Mar 22. ISSN:2041-2657;  

 31. Shi X#, Xiao Z#, Zonta F, Wang W, Wan Y, Li Y, Wang N, Kuang Y, Du M, Dong J, Wang J, Yang G*. Somatic MIWI2 Hinders Direct Lineage Reprogramming From Fibroblast to Hepatocyte. Stem Cells. 2019 Feb 28. ISSN:1066-5099;  

 32. Ma P#, Xu H#, Li J#, Lu F, Ma F, Wang S, Xiong H, Wang W, Buratto D, Zonta F, Wang N, Liu K, Hua T, Zhi-jie Liu, Yang G*, Lerner RA*. Functionality independent DNA encoding of complex natural products. Angew Chem Int Ed Engl. 2019 May 22. ISSN:1433-7851;  

 33. Liu Y, Zhang J, Wang R, Wu Y, Wang W, Xin X, Du M, Cao Y, Zhang H*. Identification of novel Kv1.3 targeting venom peptides by a single round of autocrine-based selection. Biochem Biophys Res Commun. 2019 Jan 14. ISSN:0006-291X;  

 34. Yang YQ, Liang J, Han XD, Tian RM, Liu XS, Mao W, Xu HT*, Liu B*, Xu P*. Dual-function of triptriolide in podocytes injury: inhibiting of apoptosis and restoring of survival. Biomed Pharmacother. 2019 Jan 14. ISSN:0753-3322;  

 35. Lu Y, Yan JS, Xia L, Qin K, Yin QQ, Xu HT, Gao MQ, Qu XN, Sun YT, Chen GQ. 2-Bromopalmitate targets retinoic acid receptor alpha and overcomes all-trans retinoic acid resistance of acute promyelocytic leukemia. Haematologica. 2019 Aug 3. ISSN:0390-6078;  

 36. Ziraldo G, Buratto D, Kuang Y, Xu L, Carrer A, Nardin C, Chiani F, Salvatore AM, Paludetti G, Lerner RA, Yang G, Zonta F, Mammano F*. A human-derived monoclonal antibody targeting extracellular connexin domain selectively modulates hemichannel function. Frontiers in Physiology. 2019 Jun 11. ISSN:1664-042X;  

 37. H. Xu*, B. Liu*. Triptolide-targeted delivery methods. Eur. J. Med. Chem. 2019 Feb 15. ISSN:0223-5234;  

 38. W. Hou, G. Zhang, Z. Luo, L. Su*, H. Xu*. Click chemistry‐based synthesis and cytotoxic activity evaluation of 4α‐triazole acetate podophyllotoxin derivatives. Chem. Biol. Drug Des. 2019 Nov 28. ISSN:1747-0277;  

 39. Yang Z, Wan Y, Tao P, Qiang M, Dong X, Lin CW, Yang G, Zheng T*, Lerner RA*. A cell-cell interaction format for selection of high-affinity antibodies to membrane proteins. Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 Jul 23. ISSN:0027-8424;  

 40. Xu H#.Ma F#.Wang N.Hou W.Xiong H.Lu F, Li J.Wang S.Ma P.Yang G*.Lerner RA*.. DNA-Encoded Libraries: Aryl Fluorosulfonates as Versatile Electrophiles Enabling Facile On-DNA Suzuki, Sonogashira, and Buchwald Reactions. Advance Science. 2019 Sep 30. ISSN:2198-3844;  

 41. Zhang S, Xiong H, Lu F, Ma F, Gu Y, Ma P*, Xu H*, Yang G*. Synthesis of N-Acyl Sulfamates from Fluorosulfonates and Potassium Trimethylsilyloxyl Imidates. J Org Chem. 2019 Nov 12. ISSN:0022-3263;  

 42. W. Hou, B. Liu*, H. Xu*. Triptolide: medicinal chemistry, chemical biology and clinical progress. Eur. J. Med. Chem. 2019 May 13. ISSN:0223-5234;  

 43. W. Hou, H. Xiong, R. Bai, Z. Xiao, L. Su, B.H. Ruan*, H. Xu*. Synthesis of Indazolo[2,1-a]Cinnolines via Rhodium (III)-Catalyzed C–H activation/annulation under mild conditions. Tetrahedron. 2019 Jun 24. ISSN:0040-4020;  

 44. X. Wang, R. Tian, Y. Yang, Z.-Y. Lu, X. Han, X. Liu, W. Mao, P. Xu*, H. Xu*, B. Liu*. Triptriolide antagonizes triptolide-induced nephrocyte apoptosis via inhibiting oxidative stress in vitro and in vivo. Biomed Pharmacother. 2019 Jul 15. ISSN:0753-3322;  

 45. Nielsen BS#, Zonta F, T Farkas, T Litman, MS Nielsen, N MacAulay*. Structural determinants underlying permeant discrimination of the Cx43 hemichannel. Journal of Biological Chemistry. 2019 Nov 08. ISSN:1083-351X;  

 46. Yang Zhang#, Xiaodan Sun#, Yangyang Qian, Hongfei Yi, Ke Song, Huanhu Zhu, Francesco Zonta, Weizhong Chen, Quanjiang Ji, Shane Miersch, Sachdev S Sidhu*, Donghui Wu*. A potent anti-SpuE antibody allosterically inhibits type III secretion system and attenuates virulence of Pseudomonas aeruginosa, Journal of molecular biology. 2019 Nov 02. ISSN:0022-2836;  

 47. Gaia Ziraldo#, Damiano Buratto#, Yuanyuan Kuang, Liang Xu, Andrea Carrer, Chiara Nardin, Francesco Chiani, Anna Maria Salvatore, Gaetano Paludetti, Richard A Lerner, Guang Yang*, Francesco Zonta*, Fabio Mammano*. A human-derived monoclonal antibody targeting extracellular connexin domain selectively modulates hemichannel function. Frontiers in physiology. 2019 Jun 11. ISSN:1664-042X

 48. Nielsen BS#, Zonta F, T Farkas, T Litman, MS Nielsen, N MacAulay*. Structural determinants underlying permeant discrimination of the Cx43 hemichannel. Journal of Biological Chemistry, 2019, 294 (45), 16789-16803

 49. Yang Zhang#, Xiaodan Sun#, Yangyang Qian, Hongfei Yi, Ke Song, Huanhu Zhu, Francesco Zonta, Weizhong Chen, Quanjiang Ji, Shane Miersch, Sachdev S Sidhu*, Donghui Wu*. A potent anti-SpuE antibody allosterically inhibits type III secretion system and attenuates virulence of Pseudomonas aeruginosa. Journal of molecular biology, Volume 431, Issue 24, 6 December 2019, Pages 4882-4896


2018
1.

Giulitti S, Pellegrini M, Zorzan I, Martini P, Gagliano O, Mutarelli M, Ziller MJ, Cacchiarelli D, Romualdi C, Elvassore N, Martello G. 2018. Direct generation of human naive induced pluripotent stem cells from somatic cells in microfluidics. Nat Cell Biol. doi: 10.1038/s41556-018-0254-5.

2.

Zoso A., Zambon A., Gagliano O., Giulitti S., Prevedello L., Fadini G.P., Luni C.,Elvassore N. (2018) Cross-talk of healthy and impaired human tissues for dissection of disease pathogenesis. Biotechnol Progr. doi: 10.1002/btpr.2766.

3.

Martewicz S.*, Luni C.*, Serena E., Pavan P., Chen V. H.-S., Rampazzo A., Elvassore N. (2018) Transcriptomic characterization of a human in vitro model of arrhythmogenic cardiomyopathy under topological and mechanical stimuli. Ann Biomed Eng. doi: 10.1007/s10439-018-02134-8.

4.

Prevedello L., Michielin F., Balcon M., Savio E., Pavan P., Elvassore N. (2018) A novel microfluidic platform for biomechano-stimulations on a chip. Ann Biomed Eng.<.em> doi: 10.1007/s10439-018-02121-z.

5.

Dong, Y.; Rodrigues, M.; Kwon, S.H.; Li, X.; A, S.; Brett, E.A.; Elvassore, N.; Wang, W.; Gurtner, C.G.(2018) ‘Acceleration of diabetic wound regeneration using an in-situ-formed stem cell-based skin substitute’. Advanced Healthcare Materials, 7(17):e1800432. doi: 10.1002/adhm.201800432.

6.

Hu Q., Luni C., Elvassore N. (2018) Microfluidics for secretome analysis under enhanced endogenous signaling. Biochem Bioph Res Co 497(2):480-484 doi: 10.1016/j.bbrc.2018.02.025.

7.

Liu J*, Li J, Li J, Zhu L, Wang S-J, Wei X, Ma P-X* (2018) Delivery of superoxide dismutase using Cys2-His2 zinc-finger proteins. in Methods Mol Biol (Liu J Eds., Humana Press, Totowa) 1867, 113-123.

8.

Liu J*, Liang Y-J, Ren P-L, Gaj T (2018) Manufacturing and delivering genome-editing proteins. in Methods Mol Biol (Liu J Eds., Humana Press, Totowa) 1867, 253-273.

9.

ShanghaiTech Researchers Discover a New Electron Transfer Mechanism from a Mycobacterial Respiratory Supercomplex

10.

Lab of stem cell biology reveals the mechanism of Wnt/β-catenin signaling pathway activation in triple negative breast cancer

11.

Vicario, M., Zanni, G., Vallese, F., Santorelli, F., Grinzato, A., Cieri, D., Berto, F., Frizzarin, M., Lopreiato, R., Zonta, F., Ferro, S., Sandre, M, Marin, O., Ruzzene, M., Bertini, E., Zanotti, G., Brini, M., Calì, T., Carafoli, E., A V1143F mutation in the neuronal-enriched isoform 2 of the PMCA pump is linked with ataxia. Neurobiology of Disease, Volume 115, July 2018, Pages 157-166. doi: 10.1016/j.nbd.2018.04.009

12.

Zonta,F., Buratto, D., Crispino, G., Carrer, A., Bruno, F., Yang, G.,Mammano, F.,* and Pantano, S.,*. Cues to Opening Mechanisms From in Silico Electric Field Excitation of Cx26 Hemichannel and in Vitro Mutagenesis Studies in HeLa Transfectans. Front. Mol. Neurosci., 31 May 2018. https://doi.org/10.3389/fnmol.2018.00170

13.

Yang, Z., Du, M., Wang, W., Xin, X., Ma, P., Zhang, H., Lerner, R. A., Affinity maturation of an TpoR targeting antibody in full-length IgG form for enhanced agonist activity. Protein engineering, design & selection : PEDS 2018. https://doi.org/10.1093/protein/gzy002

14.

Martewicz S, Gabrel G, Campesan M, Canton M, Di Lisa F, Elvassore N. Live Cell Imaging in Microfluidic Device Proves Resistance to Oxygen/Glucose Deprivation in Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Cardiomyocytes. Anal Chem. 2018 Apr 9. doi: 10.1021/acs.analchem.7b05347.

2017
1.

Piao Z., Wang W., Wei Y., Zonta F., Wan C., Bai J., Wu S., Wang X., Fang J.*, Characterization of an acetohydroxy acid synthase mutant conferring tolerance to imidazolinone herbicides in rice (Oryza sativa). Planta, 2017 Nov 18. doi: 10.1007/s00425-017-2817-2

2.

Martewicz S., Serena E., Zatti S., Keller g., Elvassore N., (2017) Substrate and mechanotransduction influence SERCA2a localization in human pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes affecting functional performance. Stem Cell Research, Volume 25, December 2017, Pages 107-114, https://doi.org/10.1016/j.scr.2017.10.011

3.

Crispino G., Galindo Ramirez F., Campioni M., Zorzi V., Praetorius M., Di Pasquale G., Chiorini J., Mammano F*., In vivo genetic manipulation of inner ear connexin expression by bovine adeno-associated viral vectors. Scientific Reports, 7(1): 6567. DOI: 10.1038/s41598-017-06759-y PMID: 28779115 IF: 4,259 (2016)

4.

Zorzi V., Paciello F., Ziraldo G., Peres C., Mazzarda F., Nardin C., Pasquini M., Chiani F., Raspa M., Scavizzi F., Carrer A., Crispino G., Ciubotaru CD., Monyer H., Fetoni AR., Salvatore AM., Mammano F*., Mouse Panx1 is dispensable for hearing acquisition and auditory function. Frontiers in Molecular Neuroscience, 10, 298. Received: 02 Oct 2017; Accepted: 30 Oct 2017. In Press. DOI: doi: 10.3389/fnmol.2017.00379 IF: 5,076 (2016)

5.

Carrer A., Leparulo A., Crispino G., Ciubotaru CD., Marin O., Zonta F., Bortolozzi M., Cx32 hemichannel opening by cytosolic Ca2+ is inhibited by the R220X mutation that causes Charcot-Marie-Tooth disease. Hum Mol Genet. 2017 Oct 25. doi: 10.1093/hmg/ddx386. [Epub ahead of print] PMID: 29077882

6.

Mao D., Dr. Liang Y., Liu Y., Zhou X., Ma J., Prof. Jiang B.*, Prof. Liu J.*, Prof. Ma D.*, Acid-Labile Acyclic Cucurbit[n]uril Molecular Containers for Controlled Release - Angewandte Chemie International Edition DOI: 10.1002/anie.201707164

7.

Vicario M., Calì T., Cieri D., Vallese F., Bortolotto R., Lopreiato R., Zonta F., Nardella M., Micalizzi A., Lefeber D., Valente E., Bertini E., Zanotti G., Zanni G., Brini M., Carafoli E.. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, (in press). A novel PMCA3 mutation in an ataxic patient with hypomorphic phosphomannomutase 2 (PMM2) heterozygote mutations: Biochemical characterization of the pump defect. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Diseasedoi: 10.1016/j.bbadis.2017.08.006

8.

Xu L., Carrer A., Zonta F., Ma P, Qu Z., Li S., Buratto D., Ceriani F., Crispino G., Zorzi V., Ziraldo G., Bruno F., Nardin C., Peres C., Mazzarda .F, Salvatore A., Raspa M., Scavizzi F., Chu Y, Xie S., Liao J., Liu X., Wang W., Wang S., Yang G., Lerner R. and Mammano F.. Design and characterization of a human monoclonal antibody that modulates mutant  connexin 26 hemichannels implicated in deafness and skin disorders. Front. Mol. Neurosci. | doi: 10.3389/fnmol.2017.00298

9.

Liu H., Saxena A., Sidhu S.S.*, and Wu D.H*. (2017) Fc Engineering for Developing Therapeutic Bispecific Antibodies and Novel Scaffolds. Front Immunol 8:38 doi: 10.3389/fimmu.2017.00038.

10.

Han Y.B., Chen L.Q., Li Z., Tan Y.M., Feng Y., and Yang G.Y. (2017) Structural insights into the broad substrate specificity of a novel Endo-glycoceramidase I belonging to a new subfamily of GH5 glycosidase. J Biol Chem  doi: 10.1074/jbc.M116.763821.

2016
1.

Saxena A and Wu D.H*. (2016) Advances in Therapeutic Fc Engineering � Modulation of IgG-Associated Effector Functions and Serum Half-life. Front. Immunol. 7:580. doi: 10.3389/fimmu.2016.00580

2.

Liu J. and Shui S.L. (2016) Delivery methods for site-specific nucleases: Achieving the full potential of therapeutic gene editing. J Control Release 244(Pt A):83-97 doi: 10.1016/j.jconrel.2016.11.014.

3.

Scattolini V., Luni C., Zambon A., Galvanin S., Gagliano O., Ciubotaru C.D., Avogaro A., Mammano F., Elvassore N., and Fadini G.P. (2016) Simvastatin Rapidly and Reversibly Inhibits Insulin Secretion in Intact Single-Islet Cultures. Diabetes Ther 7(4):679-693 doi: 10.1007/s13300-016-0210-y.

4.

Ceriani F., Pozzan T., and Mammano F. (2016) Critical role of ATP-induced ATP release for Ca2+ signaling in nonsensory cell networks of the developing cochlea. Proc Natl Acad Sci U S A 113(46):E7194-E7201 doi: 10.1073/pnas.1616061113.

5.

Cali T., Frizzarin M., Luoni L., Zonta F., Pantano S., Cruz C., Bonza M.C., Bertipaglia I., Ruzzene M., De Michelis M.I., Damiano N., Marin O., Zanni G., Zanotti G., Brini M., Lopreiato R., and Carafoli E. (2016) The ataxia related G1107D mutation of the plasma membrane Ca2+ ATPase isoform 3 affects its interplay with calmodulin and the autoinhibition process. Biochim Biophys Acta 1863(1):165-173 doi: 10.1016/j.bbadis.2016.09.007.

6.

Gaj T., Sirk S.J., Shui S.-l., and Liu J. (2016) Genome-Editing Technologies: Principles and Applications. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology:a023754 doi: 10.1101/cshperspect.a023754.

7.

Orlandini E.*, Baiesi M., Zonta F. (2016) How Local Flexibility Affects Knot Positioning in Ring Polymers. Macromolecules (online)  doi: 10.1021/acs.macromol.6b00712.

8.

Wang W*, Ma P*, Dong H, Krause HJ, Zhang Y, Willbold D, Offenhaeusser A, Gu Z.(2016) A Magnetic Nanoparticles Relaxation Sensor for Protein-Protein Interaction Detection at Ultra-Low Magnetic Field. Biosens Bioelectron. 80:661-665. doi: 10.1016/j.bios.2016.02.037.

9.

Zhang H., Du M., Xie J., Liu X., Sun J., Wang W., Xin X., Possani L.D., Yea K., and Lerner R.A. (2016) Autocrine-Based Selection of Drugs that Target Ion Channels from Combinatorial Venom Peptide Libraries. Angew Chem Int Ed Engl  doi: 10.1002/anie.201603052.

10.

Liu S.S., Wei X., Ji Q., Xin X., Jiang B*., and Liu J*. (2016) A facile and efficient transposon mutagenesis method for generation of multi-codon deletions in protein sequences. J Biotechnol 227:27-34 doi: 10.1016/j.jbiotec.2016.03.038.

11.

Gagliano O., Elvassore N., and Luni C. (2016) Microfluidic technology enhances the potential of human pluripotent stem cells. Biochem Biophys Res Commun  473(3):683-687 doi: 10.1016/j.bbrc.2015.12.058.

12.

Chen H., Han C., Wu J., Liu X., Zhan Y., Chen J., Chen Y., Gu R., Zhang L., Chen S., Jia J., Zhen X., Zheng L.T., and Jiang B. (2016) Accessible Method for the Development of Novel Sterol Analogues with Dipeptide-like Side Chains That Act as Neuroinflammation Inhibitors. ACS Chem Neurosci 7(3):305-315 doi: 10.1021/acschemneuro.5b00256.

13.

Wang Z., Liu N., Shi S., Liu S., and Lin H. (2016) The Role of PIWIL4, an Argonaute Family Protein, in Breast Cancer. J Biol Chem  doi: 10.1074/jbc.M116.723239.

14.

Peng J.C., Valouev A., Liu N., and Lin H. (2016) Piwi maintains germline stem cells and oogenesis in Drosophila through negative regulation of Polycomb group proteins. Nat Genet 48(3):283-291 doi: 10.1038/ng.3486.

15.

Folda A., Citta A., Scalcon V., Cali T., Zonta F., Scutari G., Bindoli A., and Rigobello M.P. (2016) Mitochondrial Thioredoxin System as a Modulator of Cyclophilin D Redox State. Sci Rep 6:23071 doi: 10.1038/srep23071.

2015
1.
Ge X.Q., Han J., Cheng E.C., Yamaguchi S., Shima N., Thomas J.L., and Lin H.F. (2015) Embryonic Stem Cells License a High Level of Dormant Origins to Protect the Genome against Replication Stress. Stem Cell Reports 5(2):185-194 doi: 10.1016/j.stemcr.2015.06.002.

2.
Gonzalez J., Qi H.Y., Liu N., and Lin H.F. (2015) Piwi Is a Key Regulator of Both Somatic and Germline Stem Cells in the Drosophila Testis. Cell Reports 12(1):150-161 doi: 10.1016/j.celrep.2015.06.004.

3.
Wu D., Kaan H.Y., Zheng X., Tang X., He Y., Vanessa Tan Q., Zhang N., and Song H. (2015) Structural basis of Ornithine Decarboxylase inactivation and accelerated degradation by polyamine sensor Antizyme1. Sci Rep 5:14738 doi: 10.1038/srep14738.

4.
Yea K., Zhang H.K., Xie J., Jones T.M., Lin C.W., Francesconi W., Berton F., Fallahi M., Sauer K., and Lerner R.A. (2015) Agonist antibody that induces human malignant cells to kill one another. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 112(45):E6158-E6165 doi: 10.1073/pnas.1519079112.

5.
Liu J., Gaj T., Yang Y., Wang N., Shui S., Kim S., Kanchiswamy C.N., Kim J.S., and Barbas C.F., 3rd (2015) Efficient delivery of nuclease proteins for genome editing in human stem cells and primary cells. Nat Protoc 10(11):1842-1859 doi: 10.1038/nprot.2015.117.

6.
(Review article in Chinese) Pang X.N., Hong X., Wei X., Chen X.W., Liu J.*,  and  Chen D.F.*(2015). Research progress in physicochemical characteristics of lactoferrin and its recombinant expression systems. Hereditas (Beijing), 37(9): 873-884 doi: 10.16288/j.yczz.15-146  
 (庞晓楠, 弘笑, 魏璇, 陈喜文, 刘佳*, 陈德富*(2015). 乳铁蛋白的理化性质及其重组表达系统的研究进展. 遗传, 37(9): 873-884 doi: 10.16288/j.yczz.15-146)


7.
Sun Y., Liu J., Jiang X., Sun T., Liu L., Zhang X., Ding S., Li J., Zhuang Y., Wang Y., and Wang R. (2015) One-Step Synthesis of Chiral Oxindole-type Analogues with Potent Anti-inflammatory and Analgesic Activities. Sci Rep 5:13699 doi: 10.1038/srep13699.

8.
Liu S.S., Wei X., Dong X., Xu L., Liu J., and Jiang B. (2015) Structural plasticity of green fluorescent protein to amino acid deletions and fluorescence rescue by folding-enhancing mutations. BMC Biochem 16(1):17 doi: 10.1186/s12858-015-0046-5.

9.
Meyer P.A., Li S., Zhang M., Yamada K., Takagi Y., Hartzog G.A., and Fu J. (2015) Structures and functions of the multiple KOW domains of transcription elongation factor Spt5. Mol Cell Biol  doi: 10.1128/MCB.00520-15.

10.
Wu J., Du J., Gu R., Zhang L., Zhen X., Li Y., Chen H., Jiang B., and Zheng L. (2015) Inhibition of neuroinflammation by synthetic androstene derivatives incorporating amino acid methyl esters on activated BV-2 microglia. ChemMedChem 10(4):610-616 doi: 10.1002/cmdc.201500027.

11.
Cianci, M., Folli, C., Zonta, F., Florio, P., Berni, R. & Zanotti, G. (2015). Structural evidence for asymmetric ligand binding to transthyretin. Acta Cryst. D71 1582-1592 doi:10.1107/S1399004715010585.

12.
Yea K., Xie J., Zhang H., Zhang W., and Lerner R.A. (2015) Selection of multiple agonist antibodies from intracellular combinatorial libraries reveals that cellular receptors are functionally pleiotropic. Curr Opin Chem Biol 26C:1-7 doi: 10.1016/j.cbpa.2015.01.002.

13.
Liu J., Gaj T., Wallen M.C., and Barbas C.F., 3rd (2015) Improved cell-penetrating zinc-finger nuclease proteins for precision genome engineering. Mol Ther Nucleic Acids 4:e232 doi: 10.1038/mtna.2015.6.

14.
Gaj T. and Liu J. (2015) Direct Protein Delivery to Mammalian Cells Using Cell-permeable Cys2-His2 Zinc-finger Domains. J Vis Exp (97) doi: 10.3791/52814.

2014
1.
Xie J., Yea K., Zhang H., Moldt B., He L., Zhu J., and Lerner R.A. (2014) Prevention of cell death by antibodies selected from intracellular combinatorial libraries. Chem Biol 21(2):274-283 doi: 10.1016/j.chembiol.2013.12.006.

2.
Lin Y., Qiu Y., Xu C., Liu Q., Peng B., Kaufmann G.F., Chen X., Lan B., Wei C., Lu D., Zhang Y., Guo Y., Lu Z., Jiang B., Edgington T.S., and Guo F. (2014) Functional role of asparaginyl endopeptidase ubiquitination by TRAF6 in tumor invasion and metastasis. J Natl Cancer Inst 106(4):dju012 doi: 10.1093/jnci/dju012.

3.
Zhao X., Qu Z., Tickner J., Xu J., Dai K., and Zhang X. (2014) The role of SATB2 in skeletogenesis and human disease. Cytokine Growth Factor Rev 25(1):35-44 doi: 10.1016/j.cytogfr.2013.12.010.

4.
Liu, J., Sun, Y., Zhang, X., Liang, X., Wu, Y., Wang, Y. and Jiang, X. (2014) Spirooxindoles, a potential novel class of anti-inflammatory agents. Inflamm. Cell Signal. 1: e372 doi: 10.14800/ics.372.

2013
1.
Jiang B., Li M.M., Xing P., and Huang Z.G. (2013) A concise formal synthesis of (-)-hamigeran B. Org Lett 15(4):871-873 doi: 10.1021/ol400030a.

2.
Yea K., Zhang H., Xie J., Jones T.M., Yang G., Song B.D., and Lerner R.A. (2013) Converting stem cells to dendritic cells by agonist antibodies from unbiased morphogenic selections. Proc Natl Acad Sci U S A 110(37):14966-14971 doi: 10.1073/pnas.1313671110.